Αρχοντικα’ … και διακρι’σεις με α’ρωμα Σια’τιστας !!!

134

H Δρ Εύα Μπόντα εκλέχτηκε στις 10 Ιουνίου 2019 Συνεργάτης της Βρετανικής Εταιρείας Ψυχολογίας.
Η τιμή απονέμεται δια βίου σε μέλη ως αναγνώριση της εμπειρίας και τη συνεισφοράς της στο χώρο της Ψυχολογίας.

Χαρα’ στο μπαμπα’ της αγαπητο’ Γεω’ργιο Μπο’ντα !!!