Διαμαρτυρία για την κατασκευή σταθμού διοδίων στα όρια του Δήμου Βοιου

406

Φωτογραφία της Νεάπολη εν οίδα ότι. Πηγή: https://www.facebook.com/neapolikozanis