Είναι οι Έλληνες τεμπέληδες; Ποιά πιστεύει ο κόσμος ότι είναι τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα μας ως λαός;

1446

Ποιά πιστεύει ο κόσμος ότι είναι τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα μας ως λαός;