Εκδρομή Νυμφαίο-Πρέσπες

560

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.