Εκδρομή Νυμφαίο-Πρέσπες

837

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.