Εκδρομή Νυμφαίο-Πρέσπες

621

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.