Εκδρομή Νυμφαίο-Πρέσπες

956

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.