Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ … ΣΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΥΚΤΟΥΣ

336

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.