Τα απορρίμματα της Κέρκυρας θα επεξεργάζονται… στην Κοζάνη

604

Σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος δρομολογεί τη μεταφορά τους για τρία χρόνια, ωσότου λειτουργήσει στο νησί ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Λύση για τα σκουπίδια μαζί με σκουπίδια στους δρόμους δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα και αυτό το γνωρίζουν καλά στην Κέρκυρα. Στη μεταφορά των σκουπιδιών του νησιού στη μονάδα επεξεργασίας της Κοζάνης οδηγούνται πλέον κυβέρνηση και τοπικοί φορείς μέχρι να λειτουργήσει στο νησί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επεξεργασίας των απορριμμάτων.

Η προσωρινή αυτή λύση έχει την πρωτοτυπία να αναπτύσσεται σε διάστημα τριών χρόνων, το οποίο απαιτείται ώστε να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης του δικτύου στο νησί και να αφορά σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων, αφού η Κέρκυρα είναι ένας διεθνής τουριστικός προορισμός με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.

Πρόκειται συνεπώς για ένα μεγάλων διαστάσεων εγχείρημα, το οποίο μπορεί μεν να είναι προσωρινό για να αντιμετωπίσει μία έκτακτη κατάσταση, δεν παύει όμως να ανοίγει και ένα «παράθυρο» για διαχείριση των απορριμμάτων της χώρας που θα ξεπερνά τα όρια των περιφερειακών σχεδιασμών, έστω υπό το πρίσμα έκτακτων αναγκών.

Η κατάσταση όμως με τις μεγάλες ποσότητες των σκουπιδιών στην πόλη και όλο το νησί της Κέρκυρας, χωρίς δυνατότητες ούτε καν προσωρινής εναπόθεσης κάποιες στιγμές, πίεζε ώστε να εξευρεθούν και άμεσες λύσεις.

Και αυτό κλήθηκε να κάνει η σύσκεψη που έγινε την Τετάρτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου, Μανώλη Γραφάκου, παρουσία της περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα, των τριών βουλευτών, των τριών δημάρχων του νησιού και εκπροσώπων φορέων και οργανισμών.

Δύο είναι οι δρόμοι που θα ακολουθηθούν, όπως αποφασίστηκε: Ο πρώτος είναι να μεταφερθούν τα απορρίμματα του νησιού για την τριετία μέχρι το τέλος 2022 στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία που λειτουργεί στην Κοζάνη, όπου θα γίνεται επεξεργασία βάσει των προδιαγραφών της σύγχρονης μονάδας. Θα χρειαστεί απόφαση περί αποδοχής από τη ΔΙΑΔΥΜΑ (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.) που διοικεί τη μονάδα.

Ο δεύτερος είναι η δρομολόγηση της μόνιμης λύσης με τη δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα, που θα λειτουργεί στο Τεμπλόνι και, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι δυνατόν να δημοπρατηθεί στις αρχές του 2020, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022. Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει την ενίσχυση της ανακύκλωσης στο νησί, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και τη δημιουργία δικτύου διαλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων, ώστε να μειωθεί και ο όγκος των απορριμμάτων που θα πρέπει να οδηγηθούν προς επεξεργασία.

Ανακοινώθηκε ακόμα ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση των δημοτών από την υλοποίηση του σχεδίου μέχρι το τέλος του 2021, ούτε αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων της Κέρκυρας από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα αξιοποιηθούν τα έσοδα και οι πόροι των ΟΤΑ του νησιού, ενώ θα γίνει και αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ.

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν σε δράσεις και αλλαγές στον σχεδιασμό τους που θα περιλαμβάνουν τα νέα δεδομένα.

Με τη λήξη της σύσκεψης η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μερόπη Υδραίου, είπε μεταξύ άλλων:

«Αποφασίστηκε η δημιουργία τριών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε βορρά, μέση και νότο, αλλά και η δημιουργία ΜΕΒΑ για τα βιοαπόβλητα. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να προχωρήσει το σχέδιό μας για την ανακύκλωση. Να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών με διαλογή στην πηγή και με νέες υποδομές για την ανακύκλωση».