Όμιλος Εταιρειών σε στενή συνεργασία με το Δήμο Bοίου στοχεύει να δώσει νέα πνοή και δυναμική στο Βόιο

96

Στα πλαίσια ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, στον Ελλαδικό χώρο, και μετά από συνεχείς επισκέψεις το τελευταίο διάστημα, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ιδίως του Δήμου Σιάτιστας, Όμιλος Εταιριών απαρτιζόμενων από τις ELLISDON (Καναδικών συμφερόντων) SCF INTERNATIONAL CONSULTING AND MANAGEMENT GROUP, (Ελληνικών συμφερόντων) Grupo TSK (Ισπανικών συμφερόντων), MTM DMC Ltd (Ελληνικών & Κυπριακών συμφερόντων) εντός των επομένων μηνών θα προβεί, ανάλογων συνθηκών, κατόπιν επίσκεψης από στελέχη των ανωτέρω εταιρειών, τον Αύγουστο του 2020, στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων & σύναψη συμβάσεων με τον Δήμο Βοίου που θα αφορά τους τομείς της : Ενέργειας , Διαχείριση Λυμάτων, Απορριμμάτων, Παιδείας (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), Πολιτισμού – Τουρισμού.

Γνωρίζοντας ότι η ανεργία, στην ευρύτερη περιοχή, εξακολουθεί και επιμένει να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της Χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το μέτριο επίπεδο επιχειρηματικότητας,  το χαμηλό επίπεδο της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, το χαμηλό επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης και την επιτακτική ανάγκη για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο, ο Όμιλος των εταιρειών σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Βοίου στοχεύει να δώσει νέα πνοή και δυναμική στον Δήμο Βοίου, αλλά κυρίως να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και επαγγελματική αποκατάσταση στην νεολαία της περιοχής, και όχι μόνο.

Τριανταφύλλου Βασίλης – Δ. Σύμβουλος – gm@mtmdmc.net

Τηλ επικοινωνίας :

GR ‪+306936664445‬

CY ‪+35799721769‬