Αγρυπνία

152

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ Ἀκαθίστου Ὕμνου

«Τὴ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,

Ἀναγράφω σοι ή Πόλις σου, Θεοτόκε. Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, Ἐκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον. Ίνα κράζω σοι. Χαῖρε, Νύμφη Ανύμφευτε.»

Την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 9:30 το βράδυ θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Ιερά Αγρυπνία.

Καλούνται όλοι οι πιστοί να προσέλθουν για πνευματική τους ωφέλεια.

Ἡ ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή