Αποκλειστικό ! Ακατάλληλο προς πόσιν το Νερό από τη βρύση της πλατείας χώρας στη Σιάτιστα κατόπιν αναλύσεων !! Το ίδιο και σε βρύση της πλατείας Καλονερίου!!! Video * Φώτο

1329

Το νερό στη Σιάτιστα και το Καλονέρι για τα επόμενα εικοσιτετράωρα για προληπτικούς λόγους θεωρείται μη πόσιμο. Έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης από την πηγή που θεωρείται ύποπτη. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Θα μοιραστεί εμφιαλωμένο νερό στις πλατείες Σιάτιστας και Καλονερίου. Ζητούμε την κατανόησή σας Φροντίζουμε για ασφαλές νερό για όλους μας. Σε λίγο επίσημη ανακοίνωση. Για το επόμενο 24ωρο έχει γίνει διακοπή υδροδότησης στους οικισμούς Σιάτιστας και Καλονερίου για να εξασφαλίσουμε την ενημέρωση όλων των κατοίκων.