Αυτό είναι το προεδρείο του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου

2420

Η Σιατιστινή Ευφροσύνη Ντιό είναι από σήμερα η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.Εξελέγη ομόφωνα,δια βοής,στην πρώτη συνεδρίαση,όπως και οι Γιάννης Λιάσης στη θεση του αντιπροέδρου και Αποστόλης Τζώτζης στη θέση του γραμματέα.