Γιορτή Λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας.

1566