ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΌ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ

649