Διαγωνισμός Υποτροφιών από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το ACT – American College of Thessaloniki για αποφοίτους και απόφοιτες Λυκείων της Σιάτιστας !!

1069

Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς το Ίδρυμα Παπαγεωργίου προσφέρει μια (1) υποτροφία σε αποφοίτους και απόφοιτες Λυκείου από την πόλη της Σιάτιστας, για σπουδές στο ACT – American College of Thessaloniki, το τμήμα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Κολλεγίου Ανατόλια.

Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα, διαμονή και τροφεία στις εστίες του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, και θα απονεμηθεί κατόπιν γραπτών εξετάσεων οι οποίες θα διενεργηθούν στη Θεσσαλονίκη (στις εγκαταστάσεις του ACT), στις 31 Αυγούστου 2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν μία υποτροφία για ένα από τα παρακάτω πτυχιακά προγράμματα:

• BS in Business Administration

• BS in Computer Science / Business Computing

• BA in English

• BA (Hons) in Political Science & International Relations

• BS in Psychology

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά σε ένα τεστ γενικών δεξιοτήτων.

Το εισόδημα της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €20.000. Το ποσό αυτό αφορά οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά και προσαυξάνεται κατά τρεις  χιλιάδες για κάθε επιπλέον παιδί.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί αρχικά για ένα ακαδημαϊκό έτος και θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, εφόσον η επίδοση στα μαθήματα είναι υψηλή (3.1 με άριστα το 4.0), και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας δεν παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.  

Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του ACT (www.act.edu)

Πληροφορίες και αιτήσεις: Ρούλα Λεμπετλή, Γραφείο Εισαγωγής Σπουδαστών και Υποτροφιών ACT, τηλ. 2310 398 239, email: admissions@act.edu

Λίγα λόγια για το ACT

Το ACT – American College of Thessaloniki είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια, ενός από τους πιο σημαντικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ελλάδας με προσφορά άνω των 130 ετών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το ACT είναι αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ από την Επιτροπή Ανώτατης Παιδείας Νέας Αγγλίας, NECHE (New England Commission of Higher Education), τον οργανισμό που πιστοποιεί μερικά από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως τα Harvard και Yale. Παράλληλα, τα πτυχιακά προγράμματα του ACT έχουν και ευρωπαϊκή πιστοποίηση μέσω του Open University της Μ. Βρετανίας.

To ACT είναι επίσης αναγνωρισμένο ως «Κολλέγιο» από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς πληροί τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 38/2010) που ρυθμίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.