Εθελοντική δράση πολιτών Σιάτιστας: Μουσική βραδιά

1835

Μουσική βραδιά από την εθελοντική δράση πολιτών Σιάτιστας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου.