Εκδρομή Νυμφαίο-Πρέσπες

1303

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.