Εκδρομή Νυμφαίο-Πρέσπες

1377

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.