Εκδρομή Νυμφαίο-Πρέσπες

1126

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.