Εκδρομή Νυμφαίο-Πρέσπες

1029

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.