Επίδομα θέρμανσης Η πληρωμή αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση 16 Ιανουαρίου – 31 Μαΐου

1424

Επίδομα θέρμανσης Η πληρωμή αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση 16 Ιανουαρίου – 31 Μαΐου

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου θα πιστωθούν τα χρήματα του επιδόματος θέρμανσηςστους δικαιούχους.

Η πληρωμή αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση 16 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

-Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο, 20.000 ευρώ για έγγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

-Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.