Ευφροσύνη Ντιό άλλαξε η Αντιπεριφεριάρχης από τον πράσινο Μετασχηματισμό …. Το σκέφτεται και για το Δήμο Βοΐου …

1338

Ο Γιώργος Βαβλιάρας αντιπεριφερειάρχης και πάλι, αναλαμβάνοντας τον τομέα αρμοδιότητας Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης.

Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και παράταση θητείας Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

1. Τον κ. Μακρυγιάννη Μενέλαο με τομέα αρμοδιότητας Διοίκησης και Οικονομικού.
2. Τον κ. Μαργαρίτη Γεώργιο με τομέα αρμοδιότητας Δημόσιας Υγείας.
3. Τον κ. Τσιούμαρη Γρηγόριο με τομέα αρμοδιότητας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
4. Τον κ. Μάνο Θωμά του Χρήστου με τομέα αρμοδιότητας, Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
5. Τον κ. Χατζηζήση Λάμπρο τ με τομέα αρμοδιότητας Αγροτικής Ανάπτυξης.
6. Την κ. Ντιό Ευφροσύνη με τομέα αρμοδιότητας Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας.
7. Τον κ. Κιάνα Στέργιο του Μενέλαου , με τομέα αρμοδιότητας Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας.
8. Τον κ. Βαβλιάρα Γεώργιο του Σπυρίδωνα με τομέα αρμοδιότητας Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης.

Η θητεία των ανωτέρω ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και 31-12-2023