Η προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μπαίνει στα σχολεία της χώρας

303

Η προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Παιδείας όπως αυτοί ορίζονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης που ανακοινώθηκε για την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο σχέδιο δράσης για το 2024 μεταξύ άλλων καταγράφεται ως ένας από τους οριζόντιους στόχους η προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, που θα επιτευχθεί μέσω επιμόρφωσης και εκπόνησης σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για την μαθητική όσο και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ειδικότερα όπως προβλέπεται θα εκπονηθεί επιμορφωτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας μέσω τους Προγράμματος Φιλία. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνεται ρητή αναφορά στην ομοφοβία και τρανσοφοβία, καθώς και στη διαχείριση ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειακών δομών, με διασαφήνιση της ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Φιλία αποτελεί μια στοχευμένη πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την προστασία μαθητών όλων των βαθμίδων καθώς και την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, φιλικού και συμπεριληπτικού σχολικού πλαισίου για όλα τα παιδιά.

ΠΗΓΗ: dnews.gr