Θεματική ομάδα για τη γούνα . Την Παρασκευή 1η Νοεμ το ραντεβού στα γραφεία της Ομοσπονδίας Γούνας η Συγκρότηση της

1508

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και ώρα 9.30 στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για τη συγκρότηση της θεματικής ομάδας αποτελούμενη από εκπροσώπους φορέων σχετικούς με τη γούνα της οποίας σκοπός θα είναι :
1. η καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων του κλάδου
2. η διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου γούνας στην Καστοριά
3. η συζήτηση σχετικά με την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου του κλάδου για την ενσωμάτωσή του στο υπό διαμόρφωση ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027.
Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας

Ντιό Ν. Ευφροσύνη