ΚΈΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ * ΤΙΝΑ ΚΑΙΝΑΡΗ !

1735
 ΚΈΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
                      ΤΙΝΑ ΚΑΙΝΑΡΗ
        Θα θελαμε να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα του φορεα  Esb, επίπεδο Β1
 Β2 (lower)Γ2 (proficiency) .
Με 100%επιτυχία 18/18 μας μαθητές πέρασαν με άριστους βαθμούς τις εξετάσεις.
            ΜΌΝΟ ΕΠΙΤΥΧΊΕΣ
Β1 επίπεδο (PRE LOWER)
Σαμαράς Θανάσης ΑΡΙΣΤΑ
Ζιαρας Νίκος ΆΡΙΣΤΑ
Μπλιάγκος Αλέξανδρος ΆΡΙΣΤΑ
Τσεκαρης Θοδωρής ΆΡΙΣΤΑ
Βατιάνης Παναγιώτης ΆΡΙΣΤΑ
Σιασιου Ελένη ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ
 Μαγιαγκα Αντιγόνη  ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ
 Σαμαράς Θοδωρης ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ
Μπζιωτη Ματινα ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ
Β2  Lower
Σαπνάρας Κωνσταντίνος ΆΡΙΣΤΑ
 Μητράγκου Ζωη ΆΡΙΣΤΑ
 Βαλσάμη Τατιάνα ΆΡΙΣΤΑ
Πραμπρόμη Θεολογία ΆΡΙΣΤΑ
Γκουτζιαμάνη Φανή ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ
Τσαφή Δήμητρα ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ
Σαπνάρας Χρήστος ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ
Γ2 PROFICIENCY
Τζιλίνης Δημήτρης ΠΟΛΎ ΚΑΛΆ
Σιασιος Παναγιώτης ΚΑΛΑ
 ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ στα παιδιά μας και καλή πρόοδο !!!!!