Κοζάνη Ηαρχαιολογική σκαπάνη αποκαλύπτει …νέα ευρήματα

1314

Τρία σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκαν κατά την επίβλεψη των εργασιών, τα οποία στη συνέχεια διερευνήθηκαν ανασκαφικά στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό και Δυτικό Άσκιο». Μεταξύ των ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν είναι σε ορεινό σημείο της όδευσης των καλωδίων του έργου, στην κοινότητα Ανθότοπου αρχαιολογικό στρώμα της ελληνιστικής περιόδου, χωρίς να αποκαλυφθούν σταθερά ευρήματα. Στην περιοχή κατασκευής του Υποσταθμού ανύψωσης, στη θέση Γρατσιάνη Ανθότοπου, αποκαλύφθηκαν δύο κλίβανοι της βυζαντινής εποχής, ένας εκ των οποίων διατηρεί και την εσχάρα του. Φαίνεται να ανήκουν σε κάποιο εργαστηριακό συγκρότημα. Στην κοινότητα Μαυροδενδρίου, σε σημείο της όδευσης των καλωδίων του έργου, αποκαλύφθηκε επίμηκες οίκημα, της ύστερης εποχής του χαλκού, και εξωτερικά του έξι πίθοι, κάποιοι καλυμμένοι με λίθινα καπάκια, και μία ταφή της περιόδου. Σχετική παρουσίαση των ευρημάτων θα γίνει την Πέμπτη 20 Ιουνίου.