Κοζάνη: Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε επιχείρηση με τυροκομικά-αλλαντικά

562

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 193216/07-12-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Απασχόλησης και Παιδείας Π.Ε. Κοζάνης, επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε επιχείρηση με τυροκομικά-αλλαντικά, που βρίσκεται στην Κοζάνη, διότι διαπιστώθηκε ότι η τιμή χρέωσης συγκεκριμένου προϊόντος στο ταμείο του καταστήματος ήταν υψηλότερη από την αναγραφόμενη τιμή στην ετικέτα του προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 9 της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/2017).