Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη της Σιάτιστας, κατά τον εορτασµό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου

2125

Aπαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης παντός οδικού οχήµατος, ως ακολούθως:

• στην πλατεία Εθνικής Συµφιλίωσης, στην οδό Νιοπλίου, στην πλατεία τρία πηγάδια, στην οδό Μητροπολίτου Ιακώβου, στην πλατεία Τραπαντζή, στην οδό Μακεδονίας, στην οδό Αγίου Γεωργίου και στην οδό Καραβία.

• στην περιφερειακή οδό (από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο, από την οδό Αγίου Γεωργίου έως την οδό Κ. Καραµανλή).

∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, από 18:00΄ ώρα της Τρίτης (13-08-2019) έως 06:00΄ ώρα της Παρασκευής (16-08-2019).

kozan.gr