Λαϊκή Σιάτιστας … γυμνή γυναίκα έκοβε βόλτες !!

1832
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ
Και τ’ χρον» δεν την είδατε τη γυμνή ?
Ούτε και εγώ … !!