Λαϊκή Σιάτιστας … γυμνή γυναίκα έκοβε βόλτες !!

2280
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ
Και τ’ χρον» δεν την είδατε τη γυμνή ?
Ούτε και εγώ … !!