Νέος Μητροπολίτης Περιστερίου ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς από τα Νάματα Βοΐου

1086

Νέος Μητροπολίτης Περιστερίου ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμάς από τα Νάματα Βοΐου.

Στην πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου προέβη πριν από λίγο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το Σώμα της Ιεραρχίας μετά από μυστική ψηφοφορία, εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Παπαθωμά νέο Μητροπολίτη Περιστερίου με 64 ψήφους.

Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος Παπαθωμάς γεννήθηκε το 1960, σπούδασε νομικά και θεολογία στο ΑΠΘ και κανονικό δίκαιο και θρησκειολογία στο Παρίσι.

Είναι καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι και στο Πανεπιστήμιο Paris XIII.

Τέλος να αναφερθεί ότι από το 2009 είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών.

ΣΠΟΥΔΕΣ

1966-1972: Δημοτικὸ Σχολεῖο Ναμάτων καὶ 4ο Πτολεμαΐδος.

1972-1978: 1ο Γυμνάσιο καὶ 1ο Λύκειο Πτολεμαΐδος.

1978-1982: Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης (Τμῆμα Θεολογίας)· πτυχίο μὲ βαθμὸ ‘’Λίαν Καλῶς’’ [8,37].

1978-1980: Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν Θεσσαλονίκης· διετεῖς σπουδὲς στὴν Παλαιογραφία.

1983-1985: Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης (Τμῆμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν)· εἰδίκευση στὸ Κανονικὸ Δίκαιο, στὴν Ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ στὴν Θρησκειολογία.

1981-1985: Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης (Τμῆμα Νομικό).

1984-1988: Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο­νίκης (Τμῆμα Ποιμαντικῆς)· πτυχίο μὲ βαθμὸ ‘’Ἄριστα’’ [9,00].

Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1983: Στρατιωτικὴ Σχολὴ Πυροβολικοῦ (Ἀθήνα)-Ἔφεδρος Ἀξιωματικός Πυροβολικοῦ (Στρατιωτικὴ θητεία: 31/1/1983-31/5/1985· Ἀπολυτήριο τοῦ Στρατοῦ μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀνθυπολοχαγοῦ ΠΒ).

Ὀκτώβριος-Νοέμβριος 1983: Ἀνώτατη Σχολὴ Πολέμου Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ συμμετοχὴ σὲ ἕνα Σεμινάριο (Μάϊος 1984) στὴν Σχολὴ Στρατολογίας (Γ’ Σῶμα Στρατοῦ-Θεσσαλονίκη).

Ὀκτώβριος 1988-Μάρτιος 1990: Νομικὴ Σχολὴ (Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux-Université Paris XI) καὶ Σχολὴ Κανονικοῦ Δικαίου (Faculté de Droit canonique-Institut Catholique de Paris) Παρισίων (ταυτόχρονη προβλεπόμενη ἐγγρα­φή)· μεταπτυχιακὸ δίπλωμα εἰδίκευσης Νομικῆς καὶ Κανονικοῦ Δικαίου (D.E.A. en Droit et en Droit canonique).

Ὀκτώβριος 1988-Δεκέμβριος 1990: Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης (Faculté des Lettres-Université Paris IV-Sorbonne)· μεταπτυχιακὸ δίπλωμα εἰδίκευσης Ἱστορίας τῶν Θρησκευμάτων καὶ Θρησκευτικῆς Ἀνθρωπολογίας (D.E.A. en Histoire des Religions et Anthropologie Religieuse).

Ὀκτώβριος 1991-Φεβρουάριος 1992: Νομικὴ Σχολὴ (Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux-Université Paris XI) καὶ Σχολὴ Κανονικοῦ Δικαίου (Faculté de Droit canonique-Institut Catholique de Paris) Παρισίων· ἑξαμηνιαία συμμετοχὴ στὸ Διευρω­παϊκὸ Διαπανεπιστημιακὸ Πρόγραμμα ERASMUS, στὸ Διδακτορικὸ Τμῆμα Συγκριτι­κοῦ Κανονικοῦ καὶ Εὐρωπαϊκοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου GRATIANUS.

Μάρτιος 1990-Μάρτιος 1994: Νομικὴ Σχολὴ (Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux-Université Paris XI) καὶ Σχολὴ Κανονικοῦ Δικαίου (Faculté de Droit canonique-Institut Catholique de Paris) Παρισίων (ταυτόχρονη προβλεπόμενη ἐγγραφή)· ἐναίσιμη διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ  Δίκαιο (Νομικὴ Σχολὴ) καὶ ἐναίσιμη διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Κανονικὸ Δίκαιο (Καθολικὸ Ἰνστιτοῦτο) παμψηφεί. Ἡ διατριβὴ ἐκπονήθηκε καὶ παρουσιάσθηκε στὸ πλαίσιο τοῦ ἑνιαίου Εὐρωπαϊκοῦ Διαπανεπιστημιακοῦ Διδακτορικοῦ Προγράμματος ERASMUS, στὸ Διδακτορικὸ Τμῆμα Κανονικοῦ Δικαίου GRATIANUS, καὶ ἔλαβε ἐπὶ πλέον τὴν διάκριση ‘’Label européen’’ (εὐρωπαϊκή ἀναγνώριση καὶ ἰσχύ). Ἐπίσης, ἐπιλέχθηκε γιὰ βραβεῖο ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Ἀκαδημία (Prix ‘’Maurice Picard’’).

1989-1994: Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Chambésy-Γενεύη· συμμετοχὴ στὰ ἐτήσια Διεθνῆ 15νθήμερα Μεταπτυχιακὰ Σεμινάρια (10ο-15ο ἀντίστοιχα).

Σεπτέμβριος 1994-Ἰανουάριος 1997: Νομικὴ Σχολὴ Παρισίων (Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux-Université Paris XI)· ἐναίσιμη διατριβὴ ἐπὶ Ὑφηγεσίᾳ παμψηφεὶ (Habilitation à diriger les Recherches) στὸ [Δημόσιο Ἐκκλησιαστικὸ] Δίκαιο.

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1997: Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο Προηγμένων Θεολογικῶν Σπουδῶν-Tantur στὴν Ἱερουσαλήμ· συμμετοχὴ σὲ ἑξαμηνιαῖο Διεθνὲς Θεολογικὸ (ἐρευνητικὸ-ἐπιμορφωτικὸ) Πρόγραμμα μὲ ἀξονικὸ ἀντικείμενο: «Θέματα Διαθρησκειακῶν Σχέσεων, Βιβλικὴ Ἀρχαιολογία καὶ Ἱστορικο-κανονικὰ ζητήματα τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς».