ΟΛΑ …ΕΔΩ

392


Εκδήλωση στη Νεάπολη για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων
Την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 στη Νεάπολη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Δήμος Βοΐου Σιάτιστα, 17 Μαΐου 2024
Εκδήλωση στη Νεάπολη για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων
Την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 στη Νεάπολη
Πρόγραμμα
9:00π.μ. Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου. Θα
ακολουθήσει ομιλία από τον φιλόλογο κ. Ιντζέ Παύλο και κατάθεση στεφάνων στο
Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στον προαύλιο χώρο του Ναού.
12:00μ.μ. Ομιλία για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού
από την καθηγήτρια κα. Βασιλειάδου Ανδρομάχη. Θα ακολουθήσει εκδήλωση με την
Παραδοσιακή Χορωδία Νεάπολης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Νεάπολης.
21:00μ.μ. ‘Έναρξη Λαμπαδοφορίας από το Μνημείο Γενοκτονίας του Πόντου προς
το λόφο του Προφήτη Ηλία.

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα 16-05-2024
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 8545
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Τσιστοπούλου 5
503 00 Σιάτιστα
Πληροφ.: Βασίλειος Γκαραγκούνης
Τηλέφ.: 24653 50116
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

https://www.dei.gr/el/gia-tin-epixeirisi/revma/eidikes-katigories/agrotika-timologia-gaia/

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2024 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως και τις διατάξεις
των άρθρων 8 & 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1 Έγκριση εκτέλεσης προυπολογισμού Δήμου Βοίου Α’ τριμήνου 2024
2 Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
3 Αποδοχή της αρ. 1284/02-05-2024 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6007567 στο Πρόγραμμα
«Δυτική Μακεδονία 2021-2027»
4 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ»
5 Έγκριση 4 ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ»
6 Α. Έγκριση ή μη σύναψης της σύμβασης «Καλλιτεχνικές υπηρεσίες κατά αποκλειστικότητα για
τη διεξαγωγή μουσικού φεστιβάλ FIESTA VOIO» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. πρωτ.
7230/2024 μελέτης του τμήματος προμηθειών,
Β. Τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών.
7 Έγκριση παράτασης – παραχώρησης αυτοκινήτου στον δήμο Σερβίων
(Απορριμματοφόρο).
8 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Βοϊου (ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ.)
9 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους
2024, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου – Ωδείο Σιάτιστας ( άρθρο 107 του
Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/τ.Α΄/2017 ).
10 Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας –
πυροπροστασίας έτους 2024.
11 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων
και της– Εξειδίκευση πίστωσης.
12 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Μ για την έγκριση του 1ου
Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΜΠΟΥΝΟΣ»

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».
13 Εισήγηση χορήγησης 2 ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ.
14 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για
απασχόληση στον δήμο Βοίου κατά την περίοδο 2024-2025.
15 Κληροδότημα «Ιωάννη Θ. Τσόλια» – Διακανονισμός οφειλής από μισθώματα, ανανέωση
μίσθωσης.
16 Κληροδότημα «Ιωάννη Σ. Μήλιου» – Ορισμός διαχειριστή τραπεζικού λογαρισμού.
17 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/2024 απόφασης και λήψη νέας για την μετατόπιση περιπτέρου
στη Δημοτική Κοινότητα Εράτυρας
18 Ανάκληση της αριθμ. 100/2024 απόφασης: «Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αιτήσεως
ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας».
19 Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
20 Αποδοχή δωρεάς ακινήτου.
21 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Σ. Μήλιου.
22 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Γ. Διβανόπουλου.
23 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη.
24 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Ι. Τσιόλια.
25 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Αλέξανδρου και
Καλλιθέας Καρούτα.
26 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Αριστείδη Γάρου.
27 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Αθηνάς Γκιζιώτη.
28 Κατάρτιση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2023 Κληροδοτήματος Ελένης
Γκαγκαράτσα.
29 Κληροδότημα «Ιωάννη Θ. Τσόλια» – ανάθεση καθαρισμού από χόρτα της Κοινότητας
Κριμηνίου – εξυπηρέτηση σκοπού.
30 Αποδοχή δωρεάς φωτοβολταικού συστήματος και φορτιστή EV.
31 Δαπάνες που εξοφλήθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή.
32 Ανάθεση εκτίμησης ζημιών σε πιστοποιημένο εκτιμητή από το κληροδότημα «Αλέξανδρου
και Καλλιθέας Καρούτα»
33 Αίτηση πολίτη.
34 Διαγραφή οφειλής (Τέλης).
35 Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη μας.
36 Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Κοινοποίηση: Αναπληρωματικά μέλη Δ.Ε
Μ.Μ.Ε

####################################Το Σάββατο 18 Μαΐου 2024 (12:00μμ) στην Αίθουσα «Βούγια», της Κοινότητας Πενταλόφου, θα πραγματοποιηθεί σημαντική εκδήλωση για την ζουπανιώτικη παραδοσιακή τέχνη της πέτρας, σε συνεργασία του Δήμου Βοΐου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου και του Σωματίου «Φίλοι ΠαραδοσιακήςΑρχιτεκτονικής – ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» και την οποία θα τιμήσει με την παρουσία της ηΥπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στην εκδήλωση που αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την ίδρυση της Σχολής Πέτρας & Παραδοσιακών Μορφών Δόμησης στον Πεντάλοφο, θα γίνει έκθεση των ερευνητικών εργασιών που εκπονήθηκαν από φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας και της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της UTAH Valley των ΗΠΑ, κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους στον Πεντάλοφο τον Οκτώβριο του 202

Μπορεί να είναι απεικόνιση ‎1 άτομο και ‎κείμενο που λέει "‎ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Έκθεση Φοιτητικών Εργασιών για τον Πεντάλοφο Boïou Εκδήλωση για tn δημιουργία <<Σχολής Πέτρας & Παραδοσιακών Μορφών Δόμησης>> Στο πλαίσιο της έκθεσης: -Χθιρεσμάς Υπαυργθύ ΠολTιopού Αίνας Μενδώνη -Ομιλα Περιφερειόρχη λακεδανίας Γεώργιου Αμαναμδα Καξάνηςκ. Κανδτανήνου Bύζο Χρήστου โ Eκπ/κoύ Συλλόγου Πενταλόρου Δημάρχου ποθεεήσεις &TOU -Ομιλία ΣΑΒΒΑΤΟ 18 MAïOY Αίθουσα Βούγια στον Πεντάλοφο Ώρα:12.00 Ώρα: 12.00 Σκολής Αμχπεκτόνων Μηκ/κών ΕΜnK. λοάίλειουΤΗ κανάτο tah elley University Aliki (ллmИHAИИBATИ ENTRASETETTIN METZOG1O DOAYTEDIE TAMVALLEY Vنا UNIVERSITY‎"‎‎”/></figure><figure class=

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης με υπολογιστή που διαπράχθηκε στην πόλη της Κοζάνης 

Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, υπόθεση απάτης με υπολογιστή, που τελέστηκε σε βάρος 52χρονης ημεδαπής.

Ειδικότερα, η 52χρονη κατήγγειλε ότι τέλη Μαρτίου του 2023, άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενο συνεργάτη της λογίστριάς της και αφού της παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, έπεισε αυτή να μεταφέρει συνολικά το χρηματικό ποσό των -8.000- ευρώ από το λογαριασμό της σε -2- έτερους λογαριασμούς.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών, ηλικίας 24 και 59 ετών, οι οποίοι είναι  κάτοχοι των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρθηκε το ανωτέρω χρηματικό ποσό καθώς και ενός 35χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του αριθμού τηλεφώνου, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη με υπολογιστή.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Κρήτη: Ποια ήταν η Ειρήνη Μπαρουλάκη, η γηραιότερη κάτοικος της Ελλάδας που πέθανε σε ηλικία 119 ετών

Μάρτυρας όλης της ιστορίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα έγινε η Ειρήνη Μπαρουλάκη, που πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης (15.5.2024) σε ηλικία 119 ετών στο Παϊδοχώρι Αποκόρωνα, ένα μικρό χωριό των Χανίων και που θεωρείται ότι ήταν η γηραιότερη κάτοικος της Ελλάδας.

Η Ειρήνη Μπαρουλάκη γεννήθηκε το 1905 και πέθανε το 2024, έχοντας δει παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Δίπλα της, την τελευταία στιγμή ήταν τα παιδιά της που την αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, παρά τα χρόνια της. Η κηδεία της έγινε την Πέμπτη (16.5.2024) το απόγευμα, με παρόντες στο «τελευταίο αντίο» τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονά της, όπως και όλοι οι κάτοικοι του Παϊδοχωρίου Αποκορώνου, όπου έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή, με ένα μικρό διάστημα που είχε φύγει για να πάει στην Αθήνα στα παιδιά της και στη συνέχεια επέστρεψε.

Αν και ήταν μια δυνατή γυναίκα, τα τελευταία χρόνια δεν έβλεπε πια. Όμως αναγνώριζε αμέσως τη φωνή αυτών που γνώριζε. Παρά τα χρόνια της, είχε διαύγεια και θυμόταν τα γεγονότα που βίωσε η ίδια και η οικογένειά της. Πριν δυο μήνες, είχε ένα ατύχημα, όταν έπεσε και έσπασε το ισχίο της. Έκανε χειρουργείο, που ήταν επιτυχημένο. Επέστρεψε σπίτι της, όμως είχε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

eleni-baroulaki-2

Κλείσιμο

Γεννήθηκε τη χρονιά που εκδηλώθηκε η Επανάσταση στο Θέρισο

Κατά τη διάρκεια της ζωής της συνέβησαν καθοριστικά γεγονότα για την Ελλάδα. Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τη χρονιά που γεννήθηκε, το 1905, εκδηλώθηκε η Επανάσταση στο Θέρισο υπό τον Βενιζέλο.

Το 1909 ακολούθησε το Κίνημα στο Γουδί, οι Βαλκανικοί, ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική Εκστρατεία και η καταστροφή του Ελληνισμού της Ιωνίας, ο Μεσοπόλεμος, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ακολούθησε ο Εμφύλιος, τα μεταπολεμικά χρόνια, η δικτατορία των συνταγματαρχών, η τραγωδία της Κύπρου, η αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η Μεταπολίτευση, η «Αλλαγή» του ΠΑΣΟΚ, η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, το ευρώ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα μνημόνια, η έξοδος από αυτά, η πανδημία, αλλά και οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Γάμος σε μεγάλη ηλικία με νεότερο σύζυγο

Ο άνδρας της, Σπύρος Μπαρουλάκης, ήταν νεότερος. Γεννημένος το 1911, καταγόταν από ένα κοντινό χωριό, τη Ραμνή και ήταν ήρωας του Αλβανικού Μετώπου. Είχε πολεμήσει και από τον πόλεμο έφυγε με κρυοπαγήματα στα άκρα, που του προκάλεσαν μόνιμη αναπηρία, καθώς, αν και δεν έχασε κάποιο μέλος, είχε πρόβλημα στη βάδιση λόγω απώλειας των δακτύλων στα πόδια.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1939. Η ίδια ήταν μεγαλύτερη από τον άντρα της και μεγάλη για την εποχή, καθώς ήταν 34 ετών. Κανείς δεν περίμενε ότι θα αποκτούσε πέντε παιδιά, τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Οι γιοι ζούσαν κοντά της στο ίδιο χωριό και ο ένας ήταν αστυνομικός. Ο Σπύρος Μπαρουλάκης πέθανε πριν 20 χρόνια, όταν η Ειρήνη Μπαρουλάκη ήταν 99 ετών.

Παρβοϊός: Οι τρεις ομάδες που κινδυνεύουν με σοβαρή νόσηση – Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, αναλύει τι συμβαίνει με τον ιό που προκάλεσε τον θάνατο του 3,5 ετών κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη

parvoios_xr

Για τις ομάδες των ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο από βαριά νόσηση λόγω του παρβοϊού, τα μέτρα προστασίας που μπορούν να ληφθούν και τα επιδημιολογικά δεδομένα που προκάλεσαν την ενεργοποίηση των γιατρών μίλησε στην ΕΡΤ η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, με φόντο τον θάνατο του 3,5 ετών κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά η κυρία Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι βάσει των οδηγιών του FDA, «όταν βλέπουμε κάποιον να νοσεί, να είμαστε σε απόσταση, να πλένουμε τα χέρια μας, να προσέχουμε πώς φταρνιζόμαστε καθώς ο παρβοϊός μεταδίδεται κυρίως με την αναπνευστική οδό».

Σύμφωνα με την ίδια οι τρεις κατηγορίες που κινδυνεύουν για πολύ σοβαρή νόσηση είναι

  • – οι εγκυμονούσες,
  • – τα άτομα με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα και
  • – τα άτομα με ανοσοκαταστολή, όπως τα μεταμοσχευμένοι άτομα

ΚλείσιμοGlomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1braqybuovd)

Όπως εξήγησε «ο παρβοϊός είναι ένας συχνός ιός για τον οποίο δεν έχουμε ούτε δυνατότητα εμβολιασμού ούτε ειδική αντιική αγωγή, αλλά περνάει θα λέγαμε συνήθως είτε και ασυμπτωματικά. Μπορεί δηλαδή να το έχουμε κολλήσει και ο περισσότερος πληθυσμός γύρω μας το έχει κολλήσει και έχει ειδικά αντισώματα είτε με πολύ αβληχρά συμπτώματα, με λίγο πυρετό, λίγο βήχα, συνάχι και με ένα εξάνθημα το οποίο μπορεί να είναι λιγότερο είτε περισσότερο εμφανές».

Παράλληλα τόνισε ότι «υπάρχουν στη βιβλιογραφία σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ακόμα και στην Ελλάδα, περιστατικά όπως δυστυχώς σε αυτό το παιδάκι που αναφέρατε μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας, τα οποία ακόμα πιο σπάνια μπορεί να είναι θανατηφόρα, οπότε είναι μια πολύ σπάνια δυσμενής εξέλιξη».

Επικαλούμενη τα επιδημιολογικά στοιχεία από το ECDC σημείωσε ότι «τον Απρίλιο έχει αναφέρει χωρίς να δίνει κάποια αιτιολογία, αύξηση των περιστατικών του παρβοϊού Β 19 που είναι ο ανθρώπινος παρβοϊός, που αφορά στη Δανία, στη Γαλλία, στη Νορβηγία, στην Ιρλανδία και στην Ολλανδία. Επομένως, γύρω μας βλέπουμε μια αύξηση των περιστατικών. Επειδή όμως δεν είναι υποχρεωτικά δηλούμενο αυτό το νόσημα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα και σοβαρά στατιστικά δεδομένα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κάποια αύξηση γενικά των περιστατικών και αυτό που βλέπουμε είναι όπως είδαμε και σε αυτή την περίπτωση, κάποιες μικρές τοπικές συγκεκριμένες συρρέουσες περιπτώσεις περιστατικών όπως αυτοί που επηρεάστηκαν και νόσησαν αρκετά παιδάκια».

Το έγγραφο του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ απέστειλε έγγραφο προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας να τους ενημερώσει για συρροή περιστατικών με αυξημένη τροπονίνη σε παιδιά παιδικού σταθμού – νηπιαγωγείου στη Θεσσαλονίκη. «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΕΟΔΥ στις 10 Απριλίου ενημερώθηκε από νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) σχετικά με συρροή περιστατικών με αυξημένη τροπονίνη σε παιδιά που φοιτούν σε παιδικό – νηπιαγωγείο της περιοχής. Μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται και παιδί 3,5 ετών το οποίο κατέληξε με οξεία μυοκαρδίτιδα από Parvovirus B19» αναφέρεται στο έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Έως και τις 26/4/2024, βάσει των στοιχείων του ΕΟΔΥ, έντεκα παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών παρουσίασαν αυξημένη τροπονίνη, εκ των οποίων ένα εκδήλωσε κλινική εικόνα οξείας μυοκαρδίτιδας και κατέληξε, ένα παρουσίασε κλινική εικόνα μυοκαρδίτιδας και συνεχίζει να νοσηλεύεται, δύο ασυμπτωματικά παιδιά παρουσίασαν μικρή συλλογή περικαρδιακού υγρού με φυσιολογική συσταλτικότητα και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν ασυμπτωματικά με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία.

«Η πλειοψηφία των παιδιών είχε ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης με Parvovirus γεγονός το οποίο συνάδει με το επιδημιολογικό ιστορικό όπου αναφέρεται νόσηση από Parvovirus B19 (κλινική διάγνωση) σε πολλά από τα παιδιά του σταθμού. Ταυτόχρονα από την ανάλυση κλινικών δειγμάτων (filmarray ανώτερου αναπνευστικού και έλεγχο κοπράνων) φαίνεται ότι ο συχνότερος λοιμογόνος παράγοντας που απομονώθηκε ήταν ο Rhinovirus/Enterovirus ακολουθούμενος από τον Adenovirus. Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα παιδιά με λοίμωξη από Parvovirus B19 είχαν ταυτόχρονα συλλοίμωξη με Rhinovirus/Enterovirus», αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Ευρωεκλογές: Οι έδρες των κομμάτων σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση… του Ανδρέα Τσολακόπουλου

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 21 ΕΔΡΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 15/5 της  MRB

Σ= Άθροισμα ποσοστών συνδυασμών, που ο καθένας ΚΑΛΥΠΤΕΙ το 3% του συνόλου των ψήφων.

Σ΄= Άθροισμα ποσοστών συνδυασμών, που ο καθένας ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ το 3% του συνόλου των ψήφων.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ
Α+Β=Α+Β=
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΠοσοστόΈδρεςΠοσοστόΈδρες
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ26,5%832,3%7+1=8
ΣΥΡΙΖΑ13,1%3+1=416%3+1=4
ΠΑΣΟΚ11,5%314%3
Κ.Κ.Ε.06,6%1+1=208,0%1+1=2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ08,1%2+1=309,9%2
ΝΙΚΗ
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡ.03,4%0+1=1
ΝΕΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ03,1%0+1=103,8%0+1=1
ΣΥΝΟΛΟ  Σ΄31,1%ΣΥΝΟΛΟ  Σ΄12,6%
ΣΥΝΟΛΟ  Σ68,9%ΣΥΝΟΛΟ  Σ87,4%
ΕΚΛΟΓΙΚΟ  ΜΕΤΡΟΕΚΛ. ΜΕΤΡΟ
=Σ/ν=68,9%/21==3,281%=Σ/ν=87,4%/21=4,162%%

Τσολακόπουλος Α

Μαζική τροφική δηλητηρίαση μαθητών σε σχολείο

Με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας το βράδυ της Πέμπτης 16 Μαΐου δύο παιδιά, που είχαν καταναλώσει φαγητό από σχολικά γεύματα που μοιράστηκαν σε δημοτικά σχολεία της πόλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι μαθητές – θύματα του φαγητού των σχολικών γευμάτων ήταν πολλά περισσότερα, αν και τα περισσότερα δεν έφτασαν μέχρι το νοσοκομείο και ακολούθησαν τις οδηγίες των παιδιάτρων τους.

Πάνω από 15 κρούσματα σε ένα μόνο δημοτικό

Ενδεικτικά μόνο στο 7ο Δημοτικό τα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι τουλάχιστον 15, με διαρκεί στομαχικές διαταραχές, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των παιδιών με ανάλογα συμπτώματα από το Δημοτικό Σχολείο Μοσχοχωρίου και το 14ο Δημοτικό. Περιστατικά αναφέρθηκαν και στο Δημοτικό Κομποτάδων – Μεξιατών.

«Διπλώθηκε από τον πόνο»

«Το παιδάκι μου μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα που έφαγε το φαγητό από το πακέτο διπλώθηκε από τον πόνο στο στομάχι κι άρχισε τους εμετούς. Είχε αλλάξει το χρώμα του», περιέγραψε στο LamiaReport, μητέρα 8χρονης που είχε την ατυχία να δοκιμάσει.

«Εμένα πηγαίνει ο γιος μου στο Δημοτικό, όμως το φαγητό το δοκίμασε η 3χρονη κόρη μου κι αμέσως άρχισε τους εμετούς», μας λέει άλλη μητέρα που πέρασε μια εφιαλτική μέρα και νύχτα στο προσκεφάλι του μωρού της.

«Σήμερα κιόλας θα υποβάλλω μήνυση», τονίζει στο LamiaReport πατέρας 8χρονου που πέρασε όλη την προηγούμενη ημέρα με εμετούς και διάρροιες και την τελευταία στιγμή δε μετέβησαν στο Νοσοκομείο.

Εκτός όμως από τον συγκεκριμένο γονέα που επικοινώνησε με την ηλεκτρονική μας εφημερίδα και επιβεβαίωσε ότι θα κινηθεί νομικά, όλος ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού θα ενημερώσει την Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητώντας παρέμβαση για να προστατευθούν τα παιδιά τους.

Για το περιστατικό είναι ενημερωμένη και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων εφαρμόζεται σε όλη την Στερεά και όχι μόνο.

Πηγή: ethnos.gr

Βρέφος τεσσάρων μηνών βρέθηκε νεκρό από τους γονείς του – Έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.

ΠΑΙΔΙ, ΒΡΕΦΟΣ, μωρο,

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 820SHARES11VIEWSShare on FacebookShare on Twitter

Τραγωδία στο Διδυμότειχο, όπου ένα μόλις 4 μηνών αγοράκι, μεταφέρθηκε νεκρό σήμερα στις 07:00 το πρωί στο νοσοκομείο από τους γονείς του. Η μητέρα του ισχυρίζεται ότι το είχε ταΐσει τελευταία φορά στις 23:00 το βράδυ και σήμερα το πρωί το βρήκε νεκρό με αφρούς στο στόμα.

Η οικογένεια ανήκει στην μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε εγκαίρως και διεξάγει την έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος θα μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη για νεκροψία νεκροτομή.

Στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου έχει μαζευτεί πλήθος συγγενών της οικογένειας για συμπαράστασή.

Πηγή: Newsbeast.gr

Βρέθηκε το δεξί χέρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου

Την έλευση του δεξιού χεριού του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας, όπου θα επανενωθεί με το σκήνωμα, ανακοίνωσε συγκινημένος ο Μητροπολίτης Χαλκίδας, Χρυσόστομος.

Όπως αναφέρει η Απογευματινή, ο Σεβασμιότατος, στο τέλος της ομιλίας του στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την έλευση του ιερού σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου από την Καππαδοκία στην Εύβοια, επεφύλασσε τη χαρμόσυνη είδηση στους πιστούς, κάποιοι από τους οποίους δάκρυσαν.

Όπως είπε ο κ. Χρυσόστομος, στις 27 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής του θαυματουργού οσίου, θα φτάσει στο Προκόπι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με το δεξί χέρι του οσίου, το οποίο θα τοποθετηθεί στη λάρνακα όπου βρίσκεται το σκήνωμά του.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η χείρα είχε αποσπαστεί από το ιερό λείψανο και μεταφέρθηκε αρχικά στο Άγιον Όρος και κατόπιν βρέθηκε στην κατοχή δύο αδερφιών.

Όπως είπε, μετά την επικοινωνία που είχε μαζί τους, συμφώνησαν με το δεξί χέρι του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου να μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στο Προκόπι Ευβοίας: «Το συγκλονιστικό είναι ότι φέτος, στην πανήγυρη του οσίου στο Νέο Προκόπιο, θα έχουμε το χέρι πίσω στο προσκύνημα», είπε φορτισμένος ο μητροπολίτης.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Έρχονται μεγάλες ανατροπές στα επιδόματα

Ο νέος Κανονισμός θα περιλαμβάνει αυξήσεις για επιδόματα αλλά και μειώσεις στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας για τους ασφαλισμένους των ευγενών ταμείων.

Αυξήσεις στις παροχές τους θα δουν οι μισθωτοί του π. ΙΚΑ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του π. ΟΑΕΕ από τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Ασθένειας του ΕΦΚΑ θα περιλαμβάνει, στο πλαίσιο εξορθολογισμού του με τα άλλα ευγενή ταμεία, αυξήσεις στις παροχές για τους μισθωτούς του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες του π. ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα ο νέος Κανονισμός θα περιλαμβάνει αυξήσεις αλλά και μειώσεις στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας για τους ασφαλισμένους των ευγενών ταμείων.

Θα υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανονισμός, από τους 88 που υπάρχουν σήμερα.

Ο εξορθολογισμός θα προβλέπει μικρές αυξήσεις για κάποιες παροχές αλλά και μειώσεις χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά.

Στόχος είναι οι ενιαίοι κανονισμοί να είναι, όσο το δυνατόν, δημοσιονομικά ουδέτεροι, ώστε να μην αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με το κόστος που έχουν τώρα οι παροχές σε χρήμα του e-ΕΦΚΑ και να εναρμονιστούν κατά βάση με τους υφιστάμενους κανόνες των μεγάλων πρώην Ταμείων. Η ολοκλήρωση της νομικής και οικονομοτεχνικής μελέτης θα οδηγήσει αμέσως μετά σε νομοθετική πρωτοβουλία για την έκδοση του ενιαίου κανονισμού παροχών.

Οι ομάδες έχουν καταγράψει σε αυτή τη φάση το πλήθος των υφιστάμενων κατακερματισμένων κανόνων:

(α) αφενός για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, όπως οι παροχές ασθένειας, οι παροχές προστασίας της μητρότητας, οι παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, τα έξοδα κηδείας, αλλά και παροχές και προγράμματα που διαχειρίζεται ο e-ΕΦΚΑ, όπως οι παιδικές κατασκηνώσεις. . Πρωταρχικός στόχος είναι η αποτύπωση των διάσπαρτων προϋποθέσεων και διαδικασιών απονομής των ανωτέρω παροχών.

(β) αφετέρου για τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες για τις συνταξιοδοτικές και επιδοματικές παροχές που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία, με έμφαση στον εντοπισμό του εύρους της κάλυψης των αναγκών των δικαιούχων.

Μέχρι τώρα έχουν εντοπισθεί σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα πρώην Ταμεία. Επισημαίνουμε ότι οι παροχές καταβάλλονται στους μη μισθωτούς μόνο αν είναι ενήμεροι και δεν έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.

Πως θα διαμορφωθούν τα επιδόματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews στις συναντήσεις τέθηκε θέμα στα έξοδα κηδείας να μπει πλαφόν μέχρι τα 1.300 ευρώ, δηλαδή να κυμαίνονται μεταξύ 800 και 1.300 ευρώ ενώ οι κλίμακες που υπάρχουν σήμερα για το επίδομα ατυχήματος θα διατηρηθούν.

Σε ό,τι αφορά στα έξοδα κηδείας τη μικρότερη παροχή έχει ο ΟΑΕΕ (€762) και την υψηλότερη τα ταμεία των ΔΕΚΟ.

Ειδικότερα το ΙΚΑ καταβάλλει για έξοδα κηδείας 843 ευρώ, ο ΟΓΑ 800 , το Δημόσιο 1.000 ευρώ ενώ τα ταμεία των τραπεζών , ΔΕΚΟ και επιστημόνων ( ΕΤΑΑ) καταβάλλουν διαφορετικά ποσά το καθένα που κυμαίνονται από €1.500 έως €3.000.

Υψηλότερα ποσά λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι στο πρώην ταμείου του ΗΛΠΑΠ. Ο κανονισμός προβλέπει την καταβολή στους συγγενείς του θανόντος ασφαλισμένου τριών μηνιαίων μισθών και ενός ακαθάριστου μηνιαίου μισθού για έξοδα κηδείας.

Δύο μισθούς η δύο κύριες συντάξεις λαμβάνουν οι συγγενείς ασφαλισμένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ, δηλαδή πάνω από 3.000 ευρώ. Έως 2743 ευρώ χορηγεί για έξοδα κηδείας το πρώην ΤΣΑΥ ( ταμείο των γιατρών) και 1800 ευρώ το ΤΣΜΕΔΕ.

Για το επίδομα ασθενείας και ατυχήματος, ο π. ΟΑΕΕ παρέχει επίδομα εργατικού ατυχήματος την ώρα που οι ασφαλισμένοι του π. ΟΓΑ δεν λαμβάνουν καμία παροχή, ενώ τα π. Ταμεία των μισθωτών παρέχουν και επίδομα ασθενείας και επίδομα ατυχήματος, με την προϋπόθεση βεβαιωμένης αποχής από την εργασία.

Επίσης το πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ καταβάλλει στους ασφαλισμένους 450 ευρώ ως επίδομα κατασκήνωσης ενώ ακόμα υψηλότερο 800-900 ευρώ είναι το επίδομα κατασκήνωσης που χορηγεί το πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
Την ίδια ώρα το πρώην ΙΚΑ χορηγεί το επίδομα κατασκήνωσης μετά από αίτηση στη ΔΥΠΑ με εισοδηματικά κριτήρια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι με βάση την καταγραφή της επιστημονικής ομάδας ότι οι μη-μισθωτές ασφαλισμένες λαμβάνουν συγκριτικά με τις μισθωτές πολύ χαμηλότερο επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένες του πρώην ΟΑΕΕ λαμβάνουν €150 το μήνα για 4 μήνες, οι ασφαλισμένες του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνουν €200 το μήνα για 4 μήνες και οι ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ ένα εφάπαξ ποσό των €486, όταν οι μισθωτές ασφαλισμένες λαμβάνουν συνδυαστικά από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ το σύνολο του μισθού τους.

Πηγή: dikaiologitika.gr


Παραδοσιακό πανηγύρι στην Τραπεζίτσα, το Σάββατο 18 Μαΐου 2024 στις 9:00μ.μ. ,στην πλατεία του χωριού.

Για πρώτη φορά ανανεώνεται ριζικά ο χλοοτάπητας στο ΔΑΚ Άργους Ορεστικού (φωτο)


https://www.dei.gr/el/gia-tin-epixeirisi/revma/eidikes-katigories/agrotika-timologia-gaia/

Δυτική Μακεδονία: Επίσκεψη Ν. Ανδρουλάκη σε Γρεβενά και Φλώρινα

Νίκος Ανδρουλάκης

Περιοδεία στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Φλώρινας θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις 11:00 το πρωί θα περιοδεύσει στο κέντρο των Γρεβενών και στη 1 το μεσημέρι θα συναντηθεί στο δημαρχείο με τον δήμαρχο Κυριάκο Ταταρίδη.

Στις 7 το απόγευμα ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας και στις 19:30 θα μιλήσει στο Μικρό Καφέ.


#siatista
#pesnikas
@Χριστίνα Αλίρη
ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ Η ΥΠ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΙΡΗ
16/05/2024
Γρεβενά: Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας πραγματοποίησε την εαρινή συναυλία. Βίντεο και φωτογραφίες - SieraFM

Ανήμερα του Αγίου Αχιλλείου, Πολιούχο της πόλης των Γρεβενών το σχολείο μας συμμετείχε στις μουσικές εκδηλώσεις του Δήμου με 4 σύνολα Τη χορωδία Ευρωπαϊκής μουσικής(διεύθυνση-διδασκαλία κ. Νικολέτα Παπάζογλου, πιάνο κ. Ευθυμία Τσιούρα) Το σύνολο λαϊκής μουσικής (διεύθυνση-διδασκαλία κ. Κωνσταντίνος Παλάγγας)Το σύνολο παραδοσιακής μουσικής(διεύθυνση-διδασκαλία κ. Μπαδιανούδης Ιάκωβος.Και το σύνολο Ροκ μουσικής (διεύθυνση – διδασκαλία κ. Ηλίας Κατσιάνος και κ. Αθανάσιος Γράβας.Για άλλη μια φορά το κοινό ενθουσιαστηκε με την παρουσίαση και το ταλέντο των παιδιών μας.Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους καθηγητές που κάθε φορά μας εκπλήσσουν με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους!!

❤️
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "μέρες γιοεζών Boiou ΠΕΛΕΚΟΝ 200 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ TEXNH ΠΑΡΑΔΟΣΗ 19-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024"

Αγαπητοί συνάδελφοι, στις εκλογές του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθούν στις 19 Μαΐου 2024, ψηφίζουμε για την εκπροσώπησή μας!
Μακριά από κομματικούς διαχωρισμούς που δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης στο ΤΕΕ.
Ψηφίζουμε τον Ανεξάρτητο συνδυασμό «Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας».
Για να έχουμε φωνή σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα και να μη σιωπούμε.
Δώστε μας τη δύναμη να γίνει το ΤΕΕ/ΤΔΜ, το ΤΕΕ που μας αξίζει!
Για το Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας,
Η Επικεφαλής,
Παρασκευή (Βούλα) Χριστοπούλου


https://www.facebook.com/people/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A4%CE%95%CE%95-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/100090803337866/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/people/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A4%CE%95%CE%95-%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/100090803337866/?_rdc=1&_rdr
????

Γυναικείες,ανδρικές και παιδικές πυζάμες της νέας συλλογής Minerva S/S24 θα τις βρεις στο κατάστημα μας με –

4️⃣
0️⃣

% στην αγορά κάθε 2ου προϊόντος( ίσης η’ χαμηλότερης αξίας)!!

????
????

Μ. Αλεξάνδρου 8 Κοζάνη

☎️

2461033009Αγόρασε τώρα

????

www.dragatsikas.gr#Minerva#newcollection#pijamas#family#Springsummer24#specialoffer#dragatsikas#kozani

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο που λέει "Δραγατσίκας ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2 ΠΥΤΖΑΜΕΣ MINERVA SPECIAL OFFER SPECIAL OFFER SPECIAL OFFER SPECIAL OFFER SPECIAL o -40% 140% SPIRLT CUTO 門楽集酒 Στο προϊόν με χαμηλότερη τιμή"

######################################

Δυο νέα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών είχαμε το τελευταίο διήμερο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia, η πρώτη περίπτωση αφορά σε μήνυση κατά άντρα, ηλικίας 31 ετών από την Πτολεμαΐδα, μετά από μήνυση που κατέθεσε για ενδοοικογενειακής βία η σύζυγός του.

Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με σύλληψη επίσης άντρας, ηλικίας 48 ετών, σε χωριό της Π.Ε. Κοζάνης, μετά από σχετική καταγγελία της (πιθανώς εν διαστάσει) συζύγου του για αδίκημα που εμπίπτει στην ενδοοικογενειακή βία.

Δείτε τους Τυχερούς Αριθμούς που κερδίζουν τα Δώρα του Μακεδονικού Σίάτιστας
3376 ΠΑΡΓΑ
1885 ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ
3388 ΦΡΙΤΕΖΑ
5959 ΑΡΝΙ
1963 ΑΡΝΙ
#siatista
@κορυφαίοι θαυμαστές

Μπορεί να είναι εικόνα ‎κείμενο που λέει "‎nbAbl الممو_اله No No3376 3376 Αργγελα Apri No 5959 A Αρνί No1963 No 1963 No1885 No 1885 No3388 No 3388 radiosiatista.gr tist gr‎"‎