Ο Δήμος Βοΐου στηρίζει πληττόμενους από την πανδημία – Έκτακτη επισιτιστική ενίσχυση στο πλαίσιο Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον Covid-19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

1228

Ανταποκρινόμενο στις σοβαρές και πρωτόγνωρες προκλήσεις της πανδημίας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  ανακοίνωσε τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19, συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.Οι δωρεές που εντάσσονται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19 εστιάζουν ιδιαίτερα στη διασφάλιση σίτισης και ειδών βασικής ανάγκης, στην ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την πανδημία, στην οικονομική υποστήριξη καλλιτεχνών, καθώς και νοσηλευτών, γιατρών και προσωπικού καθαριότητας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας.

Η Οικονομική Επιτροπή  του ΔήμουΒοΐουαποδέχτηκε την δωρεά  υλοποίησης  προγράμματος έκτακτης επισιτιστικής υποστήριξης μέσα από τη χορηγία διατακτικών στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον Covid-19 προς δικαιούχους για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης σε καταστήματα -σούπερ μάρκετ- που θα οριστούν. ΗΑΜΚΕ  “Μπορούμε SavingFood-SavingLives” απέστειλε αίτημα συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Είμαστε Οικογένεια -Covid 19” το οποίο εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης Covid19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που αποτελεί και το δωρητή του προγράμματος.

Το κοινωνικό πρόγραμμα αφορά στην προσφορά διατακτικών προς δικαιούχους για την αγορά τροφίμων πρώτης ανάγκης στα καταστήματα (σούπερ μάρκετ)  σε δήμους μεταξύ των οποίων ανήκει και ο δήμος  Βοΐου.

Οι δικαιούχοι αφορούν κατά προτεραιότητα πληγέντες από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid -19 και δεύτερη προτεραιότητα άλλους ωφελούμενους καταγεγραμμένους   της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίοι θα επιλεγούν με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Η παράδοση των διατακτικών θα γίνεται μηνιαίως στους ωφελούμενους.Θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνητικού για τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας.

Ιωάννα Παπαδημητρίου