Ο Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος είναι ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοίου

1433

Ο Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος είναι ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοίου,μετα τη σημερινή διαδικασία των διημερησιών. Αντιπρόεδρος Λαζής Χρήστος, Γραμματέας Γκέσου Πολυξένη

Kozan. gr