Πανήγυρις Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

1960

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αντίγραφο

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ - Αντίγραφο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ