Παναΰρ΄ στου Τσουτύλ, με Μπούκιγκ κι Τριβάγκο. (Με τη ματιά ενός θυμόσοφου Κασμιρτζή Βοϊώτη)

451

Γειά σας πιδιά μ΄ καλά! Τι γενησέστι; Ιγώ καλά είμι κι  η μπάμπου μ΄ κόμα κι καλύτιρα, μόνι που μ΄ έσκασι υπροχτές κι μ΄έβγαλι ξνό το παναΰρ΄στο Τσουτύλ΄, αλλά στο τέλος βήκα λάδ΄. Μόνι ας τα πάρουμι απού τ΄ν αρχή..

Radiosiatista.gr

Κάθε χρόνο πααίνουμι μι τ΄ μπάμπου στου παναΰρ΄ στου Τσουτύλ΄. Έτς πήγαμι κι φέτος.  Γυρνιούντας από τ΄ Σαλουνίκη,  απού πήγα για το Μπαντέρας, πέρασα απού του Τσουτύλ΄ κι πήγα στου χάν΄ τ΄ Παπούλια κι έκλεισα σουίτα για τ΄ν Παρασκιβή του βράδ΄. Είχαν απουμείν΄ δυό κι τς έχουν κι ονόματα. Μ΄είπαν να διαλέξου. Τ΄ μιάν τ΄σουΐτα τ΄ν ήλιγαν Αγόρω κι τ΄ν άλλ΄ Καλιάνθ΄. (Όποιους ξέρ΄ καταλαβαίν΄). Διάλεξα τ΄ν Αγόρω, επειδή έχ΄ το όνομα τς αδερφής μ΄ κι έφυγα.

Κίντσαμι Παρασκιβή χαραή μι τ΄μπάμπου μι το λεωφορείο. Περασάμι όλ΄ τ΄ μέρα στου Τσουτύλ΄. Το μεσμέρ΄ πήγαμι αντάμα στ΄ν πισίνα, τ΄ν κέρασα κι ένα μοχίτο κι το δειλνό πήγαμι στ΄ν εκκλησιά. Λειτούρσιν ου Χρυσόστομος κι ήταν κι ου δεσπότς ου Πολύκαρπος. Έψελνε κι ου Νίκους ου Παγούντς. Πουλύ τ΄ν άρεσε τ΄μπάμπου κι ου εσπερινός κι η πισίνα.

Το βράδ΄ βήκαμι όξω να φάμε πίτσα κι η μπάμπου παράγγειλε βίγκαν, γιατί αντρέπητι να πει, ότι δεν αρτένητι τς Παρασκιβές. Όπως καθομάσταν στο τραπέζ΄, ήρθι κι έκατσι σμά σ΄ ημάς, ου Γούλης ου Ζιούνταβους μι τ΄γυναίκα τ΄.  Καλοί ανθρώπ΄ είνι, αλλά αυτήν η γυναίκα τ΄ κάμ΄ότι τα ξέρ΄ όλα. Ου Γούλης μ΄ είπι ότι κάντι στου χάν΄ δίπλα σ΄εμάς.  Πήραν κι αυτοί σουΐτα, τ΄ν Καλιάνθ΄.

Χήρσι τότε η Γούληινα να μας λέει πως αυτή έκλεισι τ΄σουΐτα, μπήκι στο Μπούκιγκ κι στο Τριβάγκο, επειδή είνι έξυπν κι τα ξέρ΄ αυτά κι βρήκι τ΄ν καλύτιρ΄ τ΄ν τιμή, για τ΄ σουΐτα κι ίσια που πρόλαβι κι έκλεισι, πρου μη να γεν σόλντ άουτ στς σουΐτες΄. Πλέρουσι κι μι ι-μπάνκιγκ κι τς βήκι για μια βραδυά, μόνι εφτακόσιες δραχμές.

Δε νι που μ΄ έσξι του κιφάλ΄, είνι που τα χειρότερα γίγκαν σαν έφυγαν. Η μπάμπου χήρσι να με ρουτάει άμα έκλεισα κι ιγώ τ΄σουΐτα μι Μπούκιγκ κι Τριβάγκο κι όταν τ΄ν είπα ότι πέρασα απού του χάν  κι τ΄ν έκλεισα, τσιουτουρώθκι κι χήρσι να μι λέει ότι είμι πίσ΄ απ΄τουν κόσμου, κι ότι δεν παντέχαινε να μ΄απερνάη η Γούληνα. Είπι ένα σωρό τέτοια κι μι φαρμάκουσι. Ούτι το φρέντο στο Διαμάντ΄ δεν ευχαριστήθκα τ΄ν άλλ΄ τ΄μέρα του πρωΐ.

Σα μεσμέριασι, ήρθι η ώρα να φύγουμι απ΄ του χάν΄κι πήγα να πληρώσω. Μι ρώτσι ου ρεσεψιονίστ άμα θέλου απόδειξ κι τουν είπα ότι δε θέλου κι πλέρωσα τριακόσιες δραχμές. Του είηδι η μπάμπου κι διπλοθιαμάχκι! Λιγότερα απού τα μσά, από τ΄ αυτά απού πλέρουσι ου Γούλης.  Ρώτσι τον υπάλληλο τι θα κερδιζάμι άμα έκλεινάμι μι το  Μπούκιγκ κι το Τριβάγκο κι τ΄ν είπι ότι θα πλέρωνάμι σιαπάν απ΄τα διπλά, γιατί μι το  Μπούκιγκ κι το Τριβάγκο παίρν΄ ποσοστά το πρακτορείο, άμα πληρώης με ι-μπάνκιγκ τα γλέπ η εφορεία κι παίρν΄εικοσπέντι τα εκατό κι είνι κι εικοστέσσερα τα εκατό ΦΠΑ κι για τ΄αυτό συμφέρν΄ πολύ πλειότερο να κλείης΄ το δωμάτιο μοναχός.

Δεν είπα καν΄τίποτας. Η μπάμπου έσκασι. Έχ΄ όλ΄τ΄ν εβδομάδα δε μπουρεί να μι τηρήσ΄ στα μάτια. Ιχτές του βράδ΄ μ΄είηδι απού ήμαν ώρα πουλύ στο τάμπλετ κι μι ρώτσι τι τηρώ. Τ΄ν είπα ότι είμι στο μπούκιγκ κι ψάχνω κα΄να καλό δωμάτιο, να πάμι καμιά εκδρομή. Δεν έβγαλι κιχ. Άμα ήθιλι, ας ήλιγι τίποτας

Μπαρμπα Κώτσιους Τσιαμήτς

Ντράμστα

A’ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ
« Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ »

Ο Δήμος Βοΐου διοργανώνει την A΄ Εμποροπανήγυρη Τσοτυλίου που διαρκεί δύο μέρες και συγκεντρώνει αφθονία προϊόντων κάθε είδους,
θΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ στο χώρο της Πλατείας Σιντριβανίου και κατά μήκος των οδών Ερμού, Δημοτικού Σχολείου, Ελ. Βενιζέλου, Κολοκοτρώνη & Παπαγιάννη που εφάπτεται της πλατείας Μουριάς.
Η Εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα μέτρα προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορονωιού COVID-19,με την επιφύλαξη τροποποίησης αυτών μέχρι την πραγματοποίησής της.
Όλοι οι προσερχόμενοι στην Εμποροπανήγυρη θα τύχουν κάθε διευκόλυνσης όσον αφορά στο χώρο που διατίθεται από το Δήμο, κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 2468350100,50124.

                               Δημαρχείο Βοΐου