Παρέλαβε έναν αλατοδιανομέα ο δήμος Βοΐου (Φωτογραφίες)

3205

O Δήμος Βοΐου προχώρησε στην παραλαβή ενός αλατοδιανομέα από την ανάδοχο εταιρεία.

Ο διασκορπιστής άλατος που διαθέτει δεξαμενή χωρητικότητας πεντακοσίων πενήντα λίτρων αναμένεται να εξυπηρετήσει τις τεχνικές υπηρεσίες και τις ανάγκες του Δήμου Βοϊου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού.

Το κόστος του ανέρχεται σε 6.200 € με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.