Παραδοχή Γκανάτσιου, που προκαλεί προβληματισμούς κι ερωτηματικά ως προς την εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΘ: “ΜΕΘ θα είναι …

945

kozan.gr: Παραδοχή Γκανάτσιου, που προκαλεί προβληματισμούς κι ερωτηματικά ως προς την εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΘ: “ΜΕΘ θα είναι. To γράψαμε έτσι – εννοώντας την απόφασή του – γιατί πρέπει να προφυλαγόμαστε αν θέσει κάποιος θέματα τυπικότητας ή κανονικότητας, γιατί δεν έχετε 4, 6 ή 8 γιατρούς εντατικολόγους για να δουλέψει κανονικά η ΜΕΘ, όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προφανώς δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, γι’ αυτό και το περιγράφουμε με αυτό τον τρόπο – Μπορεί να μην ανοίξει κατευθείαν με τα 6 κρεβάτια αλλά όσα θα περνάει ο καιρός θα φτάσει όχι μόνο στα 6 αλλά και στα περισσότερα κρεβάτια” (Βίντεο)

Προσπαθώντας να αιτιολογήσει την αναφορά, που υπάρχει σε απόφασή του, με χθεσινή ημερομηνία 30/11, ότι η  διατομεακή ομάδα γιατρών που συγκροτήθηκε για να λειτουργήσει τη ΜΕΘ στο Μαμάτσειο (σύμφωνα με τον ίδιο), θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη διασωληνωμένων ασθενών, που νοσηλεύονται, άνευ προκαθορισμένης διάρκειας υποστήριξης, εν αναμονής, εύρεσης κλίνης σε οργανωμένη ΜΕΘ της χώρας“, ο διοικητής του νοσοκομείου Σ. Γκανάτσιος, μιλώντας στο ΤOP Channel είπε: “To γράψαμε έτσι – εννοώντας την απόφασή του – γιατί πρέπει να προφυλαγόμαστε αν θέσει κάποιος θέματα τυπικότητας ή κανονικότητας, γιατί δεν έχετε 4, 6 ή 8 γιατρούς εντατικολόγους για να δουλέψει κανονικά η ΜΕΘ, όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προφανώς δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, γι’ αυτό και το περιγράφουμε με αυτό τον τρόπο. Μπορεί να μην ανοίξει κατευθείαν με τα 6 κρεβάτια αλλά όσα θα περνάει ο καιρός θα φτάσει όχι μόνο στα 6 αλλά και στα περισσότερα κρεβάτια”. Oυσιαστικά ο κ. Γκανάτσιος με τη δημόσια παραδοχή του ότι η ΜΕΘ για να λειτουργήσει κανονικά, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,  χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν,  προβληματίζει και εγείρει πολλά ερωτηματικά για το αν τελικά η ΜΕΘ του Μαμάτσειου λειτουργήσει ως κανονική ΜΕΘ (όπως ό ίδιος ισχυρίζεται) ή σαν κάτι άλλο. Προφανώς, ο ίδιος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη με τη δημόσια παραδοχή το, ότι θα λειτουργήσει ως κανονική ΜΕΘ, χωρίς να στέλνει περιστατικά σε άλλες οργανωμένες ΜΕΘ όταν θα βρίσκεται κλίνη (όπως αναφέρεται σε απόφασή του), γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα κι αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτού του τολμηρού κι ελπιδοφόρου εγχειρήματος.

Radiosiatista.gr