Ποιες κατηγορίες οφειλών εντάσσονται στις 120 δόσεις

1348

Οι υποθέσεις που μπορούν να ρυθμιστούν έως και 120 δόσεις, είναι μεταξύ άλλων, απλήρωτα ποσά φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς, αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρων μεταβίβασης ακινήτων, φόρων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που αφορούν υποθέσεις ετών προ του 2019.

Ποιες κατηγορίες εντάσσονται στις 120 δόσεις

Στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο, μπορούν να υπαχθούν ενδεικτικά, οι ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:

Φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για έτη μέχρι και το 2017.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για έτη μέχρι και το 2017.

Τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων για χρήσει μέχρι και το 2017.

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης για έτη μέχρι και το 2017. Αφορά φυσικά πρόσωπα που κατέχουν το ΙΧ άνω των 1.928 κ.εκ., πισίνεςε, σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη.

ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι 30-9-2018 για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες τηρούν βιβλία απλογραφικά και για φορολογικές περιόδους μέχρι 30-11-2018 για όσους τηρούν βιβλία διπλογραφικά.

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για έτη έως και το 2018.

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων για υποθέσεις για τις οποίες οι σχετικές δηλώσεις έπρεπε να είχαν υποβληθεί έως 31-12-2018.

Φόροι για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, για τους οποίους οι σχετικές δηλώσεις έπρεπε να είχαν υποβληθεί έως 31-12-2018.

Ειδικός φόρος ακινήτων για έτη έως το 2018.

Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε από μισθούς και συντάξεις για τον οποίο οι σχετικές δηλώσεις απόδοσης έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 31-12-2018.

Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας για δηλώσεις που έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι 31-12-2018.

Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την Τροχαία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έμειναν απλήρωτα από τους παραβάτες και βεβαιώθηκαν ως ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ΔΟΥ έως τις 31-12-2018.