Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών εβδομάδος εορτασμού Αγίου Μεγαλομα’ρτυρος Δημητρίου Πολιούχου Σιατίστης

1393