ΡΑΔΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 95.7 FM – 230 Χρόνια από την Έκδοση της πρώτης Εφημερίδας των Αδερφών Μαρκίδαι Πούλιου !! Video

1126
Radiosiatista.gr

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1790, Το πρώτο φύλλο της “ΕΦΗΜΕΡΙΣ”

Την 31η Δεκεμβρίου 1790, στην Βιέννη, οι αδερφοί Μαρκίδες Πούλιου,  ο Γιώργος και ο Πούπλιος, δημοσιεύουν αφού μετά από πολύ κόπο εξασφάλισαν την άδεια της αυστριακής αστυνομίας το πρώτο φύλλο της εφημερίδας τους.

Στο εισαγωγικό σημείωμα οι Μαρκίδες κάνουν μια πολύ ομορφή παρομοίωση για την εφημερίδα τους.

Παρομοιάζεται με ένα φυτό το οποίο σιγά – σιγά μεγαλώνει, ανθίζει και στο τέλος καρπίζει και προσφέρει “…μύρια καλά“.

Οι Μαρκίδες τονίζουν ότι το φυτό μπορεί και χωρίς αθρώπινο κόπο να καρπίσει αλλά η έκδοση της εφημερίδας απαιτεί  επίπονη σωματική προσπάθεια, οικονομική δαπάνη και μεγάλη πνευματική προσπάθεια.

Για την επίπονη σωματική  προσπάθεια “… είμεθα βέβαιοι, ότι θέλλομεν εργασθεί ως φιλόπονοι“.

Για την οικονομική δαπάνη “… ελπίζοντες όπου ολίγον κατ’ ολίγον συγγενευόμενοι οι φιλαλαναγνώσται με την παρούσαν εφημηρίδα να ηθέλον συνδράμη δια την τελειάν της ακμή, ώσαν οι συντρέχοντες “.

Για την πνευματική προσπάθεια για την συγκέντρωση και συγγραφή του περιεχομένου της εφημερίδας, χαρακτηριστικά σημειώνουν ότι “… είναι τόσον δύσκολον, όσο και κινδυνώδες, ώσαν όπου υποθέτει όλα τα είδη της μαθήτεως εις ένα“. Καταλήγουν ότι το τέλειο αποτέλεσμα ίσως θα είναι απίθανο να επιτευχθεί για αυτο ζητούν και την επιείκια του αναγνωστικού τους κοινού.

Οι Μαρκίδες αποκαλύπτουν την ταυτότητα του τυπογραφείου της εφημερίδας τους αλλά όχι και την δικιά τους. 
Αυτό έγινε αργότερα σε μεταγενέστερο φύλο. Το Δεκέμβριο του 1797 θα σταματήσει την έκδοση της “ΕΦΗΜΕΡΙΣ” μετά την σύλληψη του Ρήγα και των συνεργατών του.