19 δόκιμες πυροσβέστριες από τους 103 της Σχολής του Τσοτυλίου – Ξεκινούν τα μαθήματα

1184

Έφτασαν στο Τσοτύλι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 96 δόκιμοι πυροσβέστες από τους 103 της σειράς. Αναμένονται άλλοι 7 επιλαχόντες. Από τους 103 συνολικά , 19 είναι νέες δόκιμοι. Την Πέμπτη έγινε μια πρώτη γνωριμία .Η σχολή έχει ήδη επανδρωθεί με εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά γίνονται και ενέργειες για ακόμα μεγαλύτερη στελέχωσή της με το κτίριο των 7.500 τ.μ. να είναι πλήρες λειτουργικό. Η διοίκηση της Πυροσβεστικής Σχολής στην Πτολεμαΐδα αναλαμβάνει και το παράρτημα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Έξι με επτά δόκιμοι μένουν σε κάθε θάλαμο. Το εκπαιδευτικό μέρος ξεκινά τη Δευτέρα, ενώ και μέρος από το πρακτικό όπως η οδήγησή σε οχήματα β’ κατηγορίας θα γίνεται στο Τσοτύλι. Πέρα από του δόκιμους θα υπάρχουν και περίπου άλλα 15 -17 άτομα στο διοικητικό προσωπικό με απασχόληση και ντόπιων κατοίκων στην καθαριότητα που αναλαμβάνουν ιδιώτες. Τα μαγειρεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό της Πτολεμαΐδας σε πρώτη φάση.

Ιωάννα Παπαδημητρίου