Γ. Μαγιάγκας (Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Προγραμματισμού Δήμου Βοΐου): “Σε σύγκριση με το τελευταίο τεχνικό πρόγραμμα της προηγούμενης δημοτικής αρχής που είχε συνταχθεί το 2018 για το έτος 2019 το οποίο ήταν μόλις 6εκ και κάτι, έχουμε καταφέρει να υπερδιπλασιάσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου μας, και αν αναλογιστούμε ότι τα τελευταία 2 έτη έχουν εκτελεστεί έργα άνω των 7εκ ευρώ” …

309

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το βράδυ της Πέμπτης 7/10, το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βοΐου. ‘Όπως ανέφερε ο αρμόδιος  Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Προγραμματισμού Γιώργος Μαγιάγκας: “Είναι το τρίτο τεχνικό πρόγραμμα το οποίο συντάσσει η υφιστάμενη δημοτική αρχή. Σε σύγκριση με το τελευταίο τεχνικό πρόγραμμα της προηγούμενης δημοτικής αρχής που είχε συνταχθεί το 2018 για το έτος 2019 το οποίο ήταν μόλις 6εκ και κάτι, έχουμε καταφέρει να υπερδιπλασιάσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου μας, και αν αναλογιστούμε ότι τα τελευταία 2 έτη έχουν εκτελεστεί έργα άνω των 7εκ ευρώ (απολογιστικά) μπορεί να δει κανείς την προσπάθεια που γίνεται από την υφιστάμενη δημοτική αρχή και από τους υπαλλήλους της τεχνικής μας υπηρεσίας να εισέρθουν χρήματα μέσω ένταξης νέων έργων στο δήμο μας.Η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου είτε αυτό προέρχονταν από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας, είτε από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), είτε από το ΕΣΠΑ, ή το πρόγραμμα Φιλόδημος, ή ακόμη και από τον Τοπικό Πόρο, αποτέλεσε μία πρόκληση για τη Δημοτική Αρχή αλλά και για τις υπηρεσίες του Δήμου Βοίου που εργάστηκαν για την υποβολή άρτιων και ολοκληρωμένων προτάσεων. Αξίζει να αναφερθεί επιπλέον η συμβολή και η συνεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιωτών μελετητών. Το όραμα της Δημοτικής αρχής για μια καλύτερη καθημερινότητα για του πολίτες της αλλά και περισσότερο ελκυστική στους επισκέπτες της, πραγματώνεται σ’ ένα μεγάλο βαθμό, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών που έχει δρομολογηθεί για το άμεσο μέλλον. Να επισημάνουμε εδώ ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταχθούν στο τεχνικό μας πρόγραμμα και έργα του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και του Κουκουλιδείου ιδρύματος, τα οποία θα είναι άνω των 10εκ€.Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2022 υπάρχουν έργα από ΣΑΤΑ ποσού 937.000€ τα οποία έργα ποσού 803.000 είναι προτάσεις εξολοκλήρου των τοπικών κοινοτήτων και 133.000€ είναι οριζόντιες δράσεις που τις προτείνει η δημοτική αρχή.Ποσό 6.433.000€ είναι έργα που έχουν ενταχθεί στον τοπικό πόρο ανάπτυξης, μερικά εκ των οποίων χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά σε έργα ενταγμένα σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και επιστρέφουν πίσω μετά από τη διαδικασία της δημοπράτησης των έργων ως έκπτωση. Τα υπόλοιπα αφορούν έργα τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλα προγράμματα.Από το ΠΕΠ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας είναι το ποσό 3.237.000€, έργα τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων του Δήμου, καθώς και προμήθεια δύο απορριμματοφόρων αξίας περίπου 272.000€Από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είναι το ποσό των 466.000€, έργα τα οποία αφορούν αγροτικές οδοποιίες, καθώς και αναπλάσεις,Από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι είναι 146.000 το οποίο αφορά αγροτική οδοποιία στη Νεάπολη,Από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ είναι έργα ποσού 1.247.000€ τα οποία μεγάλο μέρος είναι αθλητικές εγκαταστάσεις,Από το πράσινο ταμείο είναι έργα συνολικής αξίας 463.000€, έργα τα οποία είναι για αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας,Κατατάσσοντας τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος 2022, ανά κατηγορία έργου, προκύπτουν τα κάτωθι:Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣσε ευρώI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.784.137,59II ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 394.140,48III ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2.650.379,77IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.877.361,16V ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.236.360,05VI ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 887.321,95VIΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 71.382,22VIΙΙ ΕΡΓΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 21.432,00ΙΧ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1.021.715,27Χ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 625.356,68ΧΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 817.865,68Υπόλοιπο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 131.050,00ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 13.518.502,85Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος περιορίζεται από σειρά διαδικαστικών και πρακτικών ζητημάτων που θέτουν συγκεκριμένα όρια. Τα ζητήματα αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα:α. Το γεγονός ότι το τεχνικό πρόγραμμα πλέον καταρτίζεται με βάση τα πραγματικά ενταγμένα έργα, τα οποία έχουν αποφάσεις ένταξης, και όχι με βάση το μελλοντικό σχεδιασμό και τις προτάσεις που πρόκειται να υποβληθούν.β. Η κατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας από άποψη δυναμικού, σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες και τον αριθμό των στελεχών (3 άτομα), παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες αλλαγές της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων, αλλά και με τον περιορισμό του αριθμού των έργων που επιτρέπεται να παρακολουθεί κάθε μηχανικός, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, επιβραδύνουν την αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας.γ. Οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού προκαλούν καθυστερήσεις στη διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων.Παρά τις παραπάνω αντικειμενικές δυσκολίες, η Δημοτική Αρχή κατάφερε να συντάξει ένα Τεχνικό Πρόγραμμα ύψους 13.500.000,00€ έγκαιρα, στο πλαίσιο των θεσμικών απαιτήσεων, το οποίο μπορεί να διασφαλίσει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο δραστηριότητας και ανάπτυξης. Στόχος μας είναι το τεχνικό πρόγραμμα να εμπλουτίζεται συνέχεια με καινούρια έργα που έχει ανάγκη η περιοχή.Εν κατακλείδι, προκύπτει ότι η συνεχής προσπάθεια, ο σωστός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η αφοσίωση στο έργο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών, απέδωσε θετικά αποτελέσματα.Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η αποτελεσματικότητα στο να επιτύχει ο Δήμος Βοίου τη χρηματοδότηση τόσων πολλών έργων, πέραν των πρωτοβουλιών και της οργανωτικής ικανότητας, οφείλεται σ’ ένα μεγάλο μέρος στην ευσυνειδησία των υπαλλήλων του Δήμου και ιδιαίτερα του γραφείου προγραμματισμού, καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας που λειτουργούν με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους, που εργάστηκαν με αφοσίωση για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα”.

Kozan.gr