ΔΙΑ ΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ του κ. Ιωάννου Ρόνα φορο-συμβούλου αρθρογράφου ….

484

ΔΙΑ ΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ
του κ. Ιωάννου Ρόνα
φορο-συμβούλου
αρθρογράφου
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Νομίζω ότι προ της έναρξης των εργασιών, που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αλλά και κατά την σχεδίαση ακόμα της δια πλάτυνσης των
πεζοδρομίων και της κυκλοφοριακής ρύθμισης και στάθμευσης των
αυτοκινήτων επί του κεντρικότατου δρόμου Μ. Αλεξάνδρου της
Σιάτιστας, έπρεπε να προηγηθεί μακρόχρονη δοκιμαστική περίοδος
περί των αναμενομένων προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.
Θεωρώ υποχρέωση στο να καλούνταν οι λίγοι ιδιοκτήτες των
υπαρχόντων οικοδομών, στον δρόμο αυτόν, για να εκφράσουν την
άποψή των γι αυτό το έργο, που τους αφορά άμεσα, έχοντας αυτό το
δικαίωμα, πράγμα που δεν έγινε δυστυχώς.
Σ αυτή την υποχρέωση έπρεπε να σταθούν πρώτα και οι όποιοι
παράγοντες συνέβαλλαν οικονομικά για την εκτέλεση του,
συμβουλευόμενοι, όπως πριν από χρόνια, ειδικούς
συγκοινωνιολόγους.
Η Δυτική Μακεδονία, το Βόϊο και η Σιάτιστα ιδιαίτερα, θα μπορεί λίαν
προσεχώς να αποτελέσει ξανά τόπο ευημερίας των κατοίκων της , για
πολλά χρόνια, θέτοντας βέβαια αναπτυξιακούς στόχους.
Υπενθυμίζω ότι κάποια έργα τέτοιας μορφής, στο παρελθόν, είχαν
ευρύτερη αποδοχή των περιοίκων αλλά και των κατοίκων της πόλης
γενικότερα, γι αυτό και εκτελέστηκαν επιτυχώς.