Σιάτιστα – Αναστάτωση στα Νεκροταφεία της Γεράνειας !!

1612

Radiosiatista.gr

Μικρή αναστάτωση στα Νεκροταφεία της Γεράνειας όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και πέφτοντας χτύπησε στο κεφάλι και χρειάστηκε να ειδοποιηθεί αθενο φόρο του Κ Υ Σιάτιστας για να παραλάβει την τραυματία !!