Σιάτιστα Πλατεία Γεράνειας

2504

Ο Πλάτανος που φύτεψε ου Αργύρς τ’ Παππά
…. για μην ξεχνιόμαστε

Φωτογραφία του Theodoros Pesnikas.