ΣΙΑΤΙΣΤΑ – Εκδήλωση ομιλία για τον Χαρι’σιο Μεγδα’νη από τον Παναγιώτη Μπασια’ ταμία του Συνδέσμου Γραμμάτων Κοζάνης στο Τραμπάντζειο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μέρας Συντήρησης μνημείων του Δήμου Βοίου – Video*Φώτο

1664
rbt
rbt
rbt
rbt
rbt
rbt
rbt