Στην αναβάθμιση παιδικών χαρών σε Σιάτιστα, Καλονέρι, Νεάπολη, Τσοτύλι και Γαλατινή, προχωρά ο Δήμος Βοΐου.

1763
fznor

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στην αναβάθμιση παιδικών χαρών σε Σιάτιστα, Καλονέρι, Νεάπολη, Τσοτύλι και Γαλατινή, προχωρά ο Δήμος Βοΐου, ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας κι όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Η προμήθεια εξοπλισμού – υλικών θα διεξαχθεί μέσω διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 18/10. Συγκεκριμένα θα αναβαθμιστούν έξι παιδικές χαρές, που περιγράφονται παρακάτω:

– Παιδική χαρά Ανατολικής Εισόδου Νεάπολης,

– Παιδική χαρά πλατείας Γαλατινής

– Παιδική χαρά πλατείας Μουριάς, Τσοτύλι

– Παιδική χαρά πλατείας Καλονερίου

– Παιδική χαρά Σιάτιστας, πλατεία δημαρχείου

– Παιδική χαρά πλατεία Αγοράς, Τσοτύλι

Φορέας χρηματοδότησης είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (ποσό 169.268,31€) κι ο Δήμος Βοΐου από Ιδίους Πόρους (ποσό 42.317,08€).