Συνεδρίαση, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

924

Σας γνωστοποιώ ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου που είχε οριστεί για την 26η Αυγούστου 2020 ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας.

Ύστερα από αυτό σας προσκαλώ να παραβρεθείτε σε δεύτερη ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βοΐου στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1Έγκριση σχεδίου Καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας.Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Συζήτηση – παρουσίαση του πλαισίου της ταυτόχρονης κατάρτισης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2021 – 2027 και του ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 2021 – 2025.Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Αποδοχή της αρ. 2369/27-07-2020 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5046493 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συνολικό κόστος πράξης 230.500,00 €- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
4Αποδοχή της αρ. 2370/27-07-2020 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5046490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συνολικό κόστος πράξης 387.849,49 €- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
5Αποδοχή χρηματοδότησης 5.000,00 € από το ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 2012-2016 , για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του Δήμου Βοΐου».Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ” και έγκριση σκοπιμότητας της αναγκαιότητας υλοποίησής της.Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού A’ Τριμήνου 2020 του Δήμου Βοΐου.Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8Παροχή γνώμης επί του ετήσιου προγράμματος δράσεων 2021 – κανονισμού τιμολόγησης διαχείρισης ΑΣΑ έτους 2021 και προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
9Έγκριση του Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Εισηγητής ο κ. Τσιαούσης Ν. Δημ. Συμ/λος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ
104η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2020.Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
11Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
12Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επί των τροποποιήσεων του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως της Σιάτιστας.Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
13Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
14Καθορισμός τέλους για υπαίθριες δραστηριότητες.Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
15Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου – λαϊκών αγορών/στάσιμου/πλανόδιου εμπορίου στην ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ κατοίκου Κοιν. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ.Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
16Αιτήσεις.
  • Οι αναλυτικές εισηγήσεις επιδίδονται μόνον στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Σε κάθε περίπτωση φάκελος θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου. Επιπλέον οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων για περαιτέρω διευκρινήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και πάντα μέσα στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.