Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Σιάτιστας 9 Δεκεμβρίου ώρα 9:00 στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα !!

1846