Τι έγινε στη Λαϊκή Σιάτιστας σήμερα … ???

3849

Ακούστε τι μας είπε ένας εκθέτης της Λαϊκής ….

https://youtube.com/shorts/RCfstZRo6cg?si=g9nsgnsKV2eoja6H