Τι γίνεται …??

1320

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο κ.Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας,

Προσκαλούν

 στην Τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 21.00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας , όλους τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Συλλόγων της Σιάτιστας , για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων τους.

Ο Πρόεδρος Τ.Σ Σιάτιστας

Σαμαράς Δημήτριος

Radiosiatista.gr

Από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Βοΐου ανακοινώνεται ότι παρέχεται, από την αρχή της λειτουργίας της, η δυνατότητα Βεβαίωσης του Γνησίου της Υπογραφής κατ’ οίκον, για περιπτώσεις δημοτών που αδυνατούν για διάφορους λόγους υγείας (κινητικά προβλήματα κλπ) να μεταβούν στα Κ.Ε.Π του Δήμου ή στις αρμόδιες αρχές.

Η Δημοτική Αστυνομία Βοΐου εξυπηρετεί τους πολίτες στέλνοντας έναν δημοτικό αστυνομικό στην οικία του ατόμου, ο οποίος θα βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να καλείτε στα Κ.Ε.Π του Δήμου ή απευθείας στη Δημοτική Αστυνομία Βοΐου στο τηλ. 6955954030.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι προσεχώς η υπηρεσία μας θα προβεί σε χαρακτηρισμούς οχημάτων και στη συνέχεια ο Δήμος Βοΐου θα περισυλλέξει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), τα οποία βρίσκονται σε δημόσιο ή δημοτικό χώρο. Παρακαλούνται, οι ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε δημόσιους χώρους να φροντίσουν να τα μετακινήσουν σε ιδιωτικούς, ώστε να αποφύγουν τη ρυμούλκησή τους.

Δήμος Βοΐου

Δελτίο Τύπου – Υπογραφή σύμβασης για κατασκευή επιπλέον 7 παιδικών χαρών στο Δήμο Βοΐου

Στο δημοτικό κατάστημα σήμερα υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Ζευκλή Χρήστου και του αναδόχου Κουνατίδη Χαράλαμπου, με δ.τ. OCTOPUS [ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ] ποσού 209.351,33 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, θα κατασκευαστούν επιπλέον επτά (7) παιδικές χαρές εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Βοΐου.

Ειδικότερα, οι επιπλέον παιδικές χαρές που θα κατασκευαστούν είναι οι εξής:

  • Παιδική Χαρά Δημαρχείου Νεαπόλεως
  • Παιδική Χαρά Παιδικού Σταθμού Νεάπολης
  • Παιδική Χαρά Εισόδου Σιάτιστας Γεράνεια
  • Κεντρική Παιδική Χαρά Πενταλόφου
  • Παιδική Χαρά Μικροκάστρου
  • Παιδική Χαρά Παιδικού Σταθμού Εράτυρας
  • Παιδική Χαρά Πελεκάνου

Η κατασκευή των επιπλέον παιδικών χαρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ») και πόρους του Δήμου Βοΐου.

Μαζί με τις ανωτέρω παιδικές χαρές που πρόκειται να κατασκευαστούν, ο αριθμός τους αυξάνεται σε 14, καθώς ήδη στις 17.01.2020 καταρτίστηκε  σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Ζευκλή Χρήστου και της αναδόχου «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», βάσει της οποίας θα κατασκευαστούν άλλες 7 παιδικές χαρές (Παιδική χαρά Ανατολικής Εισόδου Νεάπολης, πλατείας Γαλατινής, πλατείας Μουριάς στο Τσοτύλι, πλατείας Καλονερίου, πλατείας δημαρχείου, πλατείας Αγοράς στο Τσοτύλι).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Φέρεται εις γνώση των δημοτών μας, ότι μετά την λήψη της με αριθμό 285/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, έχει ξεκινήσει η ανάρτηση της Μελέτης Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του οικισμού της Σιάτιστας της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση της μελέτης που έχει αναρτηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου στο Δημοτικό κατάστημα της Σιάτιστας.

Μετά το πέρας της δεύτερης δημοσίευσης σε μια τοπική και μια πανελλήνια εφημερίδα της παρούσας ανακοίνωσης, ξεκινά η προθεσμία των δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών μέσα στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βοΐου, για να ζητούν πληροφορίες ή να για υποβάλλουν ένσταση επί της μελέτης.

Πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν στο τηλέφωνο 24653 50146 από τον Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου Βοΐου κ. Κώτσικα Λάζαρο.

Ο Δήμαρχος Βοΐου
   
Χρήστος Ζευκλής