Υποψήφιοι: Υποχρεώσεις, Απαγορεύσεις, Οικονομικά – Εκδόθηκε η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

1585

Δημοσιεύθηκε σήμερα 2 Απριλίου η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με όλες τις λεπτομέρειες για τα έσοδα και τις δαπάνες των Υποψήφιων στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Μαΐου, καθώς και λοιπές απαγορεύσεις και περιορισμούς πριν τις εκλογές.

Οι οδηγίες του Υπουργού αφορούν τους:

– Δημοτικούς Συνδυασμούς,

– Περιφερειακούς Συνδυασμούς

– Υποψήφιους Περιφερειάρχες

– Υποψήφιους Δημάρχους

– Υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους

– Υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους.

ΔΕΝ αφορούν τις δαπάνες, τα έσοδα και έξοδα κλπ για τους:

– Συνδυασμούς στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων,

– Υποψήφιους Συμβούλους στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων,

– Υποψήφιους Προέδρους στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων.

Η εκλογική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πέντε μέρη:

Α) οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ.6 του ν.3870/2010,

Β) αφορά τη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με Απόφαση του οικείου Συντονιστή,

Γ) παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες Συνδυασμών και Υποψήφιων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή με τα οικονομικά τους, θέματα.

Δ) επεξηγούνται i) οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των Συνδυασμών και των Υποψήφιων και ii) ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, με παράθεση πινάκων,

Ε) παρέχονται διευκρινίσεις για την προβολή Συνδυασμών και Υποψήφιων και τις εμφανίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το διαδίκτυο.