NEA NEA NEA

184

ΣΙΑΤΙΣΤΑ – Πλατεία χώρας Cafe Θεσπέσιο

Τουρίστες .. Τουρίστες ..

14/04/24I love you

????

ΈΔΕΣΣΑ Video #siatista#pesnikasradiosiatista.gr@κορυφαίοι θαυμαστές Ράδιο Σιάτιστα radioΡάδιο Σιάτιστα Radio Siatista

https://fb.watch/rt2d-ZcsH9/

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 25/4

Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στη Σιάτιστα, την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024,  και ώρα 19.30, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Παρακαλούμε όπως μέχρι την Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 14:00 να καταθέσετε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, εγγράφως το θέμα που επιθυμείτε να θέσετε και αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στη με αρ.98/ Αρ.Πρωτ.8182/26.01.2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

##########################

Σιάτιστα

Τουρίστες .. Τουρίστες …Απ’ όλη την Ελλάδα

I love you Κομοτηνή.

❤️

#siatista#pesnikasΡάδιο Σιάτιστα Radio SiatistaΡάδιο Σιάτιστα radio @κορυφαίοι θαυμαστές radiosiatista.gr

https://fb.watch/rt2jcDqSZU/

#######################################

Σιάτιστα Ξεκίνησε η Διαπλάτυνση των Πεζοδρομίων Έργα …. Έργα …. @κορυφαίοι θαυμαστές #siatista#pesnikasΡάδιο Σιάτιστα Radio SiatistaΡάδιο Σιάτιστα radio

https://fb.watch/rt26YnUInr/

https://fb.watch/rt2clxNgbD/

#################################################

Δήμος Βοΐου: Καθαρισμός των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη

Ο Δήμος Βοΐου υπενθυμίζει ότι, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, οι ιδιοκτήτες οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων οφείλουν να αποψιλώνουν τα οικόπεδά τους προς αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των:

(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των περ. “(α)” και “(β)” και

(δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

οφείλουν να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων αυτών οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των χώρων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και να συντηρούν αυτόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη , η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων καθώς και η συντήρηση αυτών, αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, ο Δήμος θα προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό και θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και συγκεκριμένα προβλέπονται μεταξύ άλλων:

«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο: α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.»

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου ενημερώνει σχετικά τους ιδιοκτήτες.

Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

ΔΕΥΑΒ: Καθαρισμοί δεξαμενών υδροδότησης και διακοπή στην παροχή σε όλο το Δήμο Βοΐου

Η  Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει τους κατοίκους του δήμου ότι από την Τετάρτη 17/4/2024 θα ξεκινήσουν  οι προγραμματισμένες και συντεταγμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των δεξαμενών υδροδότησης.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές στην υδροδότηση των οικισμών, η διάρκεια των οποίων θα εξαρτάται από το είδος των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, εργασιών.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στα 2465021001 (καθημερινά 07:00 – 15:00) και 6934716602 / 6981013111 (τηλέφωνο επιφυλακής).

Με τη διαβεβαίωση ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των καταναλωτών, σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία!

ΓΣ Σιάτιστας: Φιλικός αγώνας ακαδημιών

Το Σάββατο 13 του μηνός διεξήχθει φιλικός αγώνας του Συλλόγου μας με το αντίστοιχο της Γαλατινής στο ΔΑΚ Σιάτιστας, των τμημάτων του προ παιδικού παίζοντας 6 δεκάλεπτα και το σκορ να βρίσκει της δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 50 50, βγάζοντας νικητή τον αθλητισμό.

Μετα το τέλος του αγώνα βρήκε όλους τους αθλητές αγκαλιασμένους να βγαίνουν φωτογραφίες και να ανανεώνουν το ραντεβού τους στο γήπεδο για ακόμη μια γιορτή του αθλήματος.

ΕΠΣ Κοζάνης – Play off – play out : Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής Play off και 3ης αγωνιστικής

Στα play off μια στροφή για να πέσει η αυλαία, σημειώθηκαν 14 γκολ

Μια νίκη γηπεδούχου και δύο ισοπαλίες

Νέα νίκη του ΠΑΟ Κοίλων που βρίσκεται μια αγωνιστική πριν την επίσημη στέψη του πρωταθλητή

Χορταστικές ισοπαλίες στα παιχνίδια Δαναοί – Άρδασσας και Περδίκκα – Μακεδονικού Σιάτιστας

Πολλά τα παράπονα του Περδίκκα για την διαιτησία

4η αγωνιστική

Δαναοί – Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας 3-3

Περδίκκας – Μακεδονικός Σιάτιστας 2-2

ΠΑΟ Κοίλων- Μακεδονικός Κοζάνης 3-1

Βαθμολογία

ΠΑΟ Κοίλων 76

Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας 68

Μακεδονικός Σιάτιστας 58

Α.Ε Περδίκκα 57

Μακεδονικός Κοζάνης 44

Δαναοί Κοζάνης 38

Επόμενη αγωνιστική – 5η

Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας – Μακεδονικός Κοζάνης

Μακεδονικός Σιάτιστας- Δαναοί

ΠΑΟ Κοίλων- Περδίκκας

 Στα play out

Είχαμε μια νίκη γηπεδούχου και μια φιλοξενούμενης ομάδας

Σημειώθηκαν έξι γκολ

Αναβλήθηκε το παιχνίδι Βελβεντό, Τιτάν Σερβίων

Νίκη σωτηρίας πέτυχε ο Κρόκος

Φανταστική πορεία και τρία στα τρία για τον Ατρόμητο Πτολεμαΐδας

3η αγωνιστική

ΑΟ Κρόκου – ΑΣ Ιωνικός 3-0

ΑΕ Κοζάνης- Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 1-2

Βελβεντό- Τιτάν Σερβίων (17/4)

Βαθμολογία

ΑΣ Βελβεντό 35

Τιτάν Σερβίων 33

ΑΕ Κοζάνης 30

ΑΟ Κρόκου 24

Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 21

ΑΣ Ιωνικός 18

Επόμενη αγωνιστική – 4η 

ΑΣ Ιωνικός- ΑΕ Κοζάνης

Ατρόμητος Πτολεμαΐδας- ΑΣ Βελβεντό

Τιτάν Σερβίων – ΑΟ Κρόκου

Matiesstasport.blogspot.com

ΕΠΣ Κοζάνης: Κυπελλούχος ο Εορδαϊκός

ΕΠΣ Κοζάνης: Κυπελλούχος ο Εορδαϊκός

Πολύ σκληρό για να πεθάνει αποδείχτηκε το Βελβεντό στον τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Κοζάνης.

Ο Εορδαϊκός αν και προηγήθηκε με 2-0 στο 11′ , τα βρήκε δύσκολα.

Το Βελβεντό κατάφερε να ισοφαρίσει στο με ένα γκολ στο 32′ και στο 50′.

Την τελευταία λέξη όμως είχε η ομάδα της Πτολεμαΐδας που κατάφερε να πετύχει και τρίτο τέρμα στο 67′ και να κατακτήσει το φετινό κύπελλο.

radiosiatista gr