Χάνουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη από την 1η Μαρτίου περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, με οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

1913

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, θεωρείται δεδομένη η “επιστροφή στην κανονικότητα”, δηλαδή η απρόσκοπτη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από μη μισθωτούς, μετά από δύο ετήσιες παρατάσεις, στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής των ασφαλιστικών βαρών.

Ωστόσο ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε να μην χάσουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα παιδιά των οφειλετών και δικαιούχοι με αναπηρία, ώστε να συνεχιστεί η υγειονομική κάλυψη. Οι οφειλέτες, οι οποίοι δεν θα προχωρήσουν σε εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών (σε 24 δόσεις), θα είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στα δημόσια νοσοκομεία για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όπως εκτιμάται, το 40% των μη μισθωτών ασφαλισμένων, δηλαδή περίπου 500.000, δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου, εκφράζουν την πεποίθηση ότι το σενάριο της παροχής «περιόδου χάριτος» ενός μηνός παραμένει στο τραπέζι των συζητήσεων, με μοναδικό όμως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες να διευθετήσουν το χρέος τους προς τον ΕΦΚΑ

Παροχές υγείας θα έχουν οι μη μισθωτοί που έχουν αποπληρώσει μέχρι τέλη Ιανουαρίου το σύνολο των εισφορών για υγεία και για σύνταξη ή έχουν μπει σε πάγια ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις, με την υποχρέωση της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων εξόφλησης.
Στην πάγια ρύθμιση υπάγονται κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη οι οφειλές οι οποίες καταβάλλονται:

α) σε 2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

β) σε 2 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της εν λόγω ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

ΠΗΓΗ: dnews.gr