Χρόνια Πολλά στους Γουνοποιου’ς της Σιάτιστας !!

1598
Χρόνια πολλά στους Γουνοποιου’ς της Σιάτιστας σήμερα 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία Προστάτη των Γουνοποιω’ν
Φωτό radiosiatista.gr *
Στο Καφέ Θεσπέσιο του Θοδωρή Πεσνικα’ !!!